Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Kontakti - Attīstības pārvalde

Attīstības pārvalde

Mūsu uzdevums ir strādāt Liepājas nākotnei jau šodien un saredzēt vajadzīgās pārmaiņas. Pārmaiņas nenotiek automātiski – tās rada cilvēki. Bet tikai komandā cilvēki spēj panākt neparastus rezultātus.

 

Attīstības pārvaldes vadītājs
Mārtiņš ĀBOLS  
tālr. 6 34 04755
e-pasts martins.abolsliepaja.lv

Vadītāja vietniece

Laura LIPSKA
tālr.: 6 34 04727
e-pasts: laura.lipska@liepaja.lv

Sekretāre

Annija SOKOLOVA
tālr. 6 34 04802
e-pasts: liepaja@liepaja.lv


Projektu ieviešanas nodaļa

Vadošais projektu vadītājs
Uldis KLAKS - KLEINS
tālr.: 6 34 04768
e-pasts: uldis.klaks-kleins@liepaja.lv

Vadošā projektu vadītāja
Kristīne LUKOŠJUS
tālr. 6 34 04705
e-pasts: kristine.lukosjusliepaja.lv

Projektu vadītājs
Agris SAULE
tālr.: 6 34 04768
e-pasts: agris.saule@liepaja.lv

Projektu vadītājs
Mārtiņš HERBSTS
tālr.:  6 34 04768
e-pasts:martins.herbsts@liepaja.lv

Projektu vadītāja
Santa Skaba-Sedliņa
tālr. 6 34 04705
e-pasts: santa.skaba-sedlina@liepaja.lv

Projektu vadītāja
Ilze JURKOVSKA
tālr. 6 34 04709
e-pasts: ilze.jurkovska@liepaja.lv

Projektu vadītāja
Solvita ZVEJNIECE
tālr.6 34 04709
e-pasts: solvita.zvejniece@liepaja.lv

Ekonomikas nodaļa

Vadītājs
Arnis VĪTOLS
tālr.: 6 34 04726
e-pasts: arnis.vitols@liepaja.lv

Eksperte nodarbinātības jautājumos
Aija SALDOVERE
tālr. 6 34 04719
e-pasts: aija.saldovereliepaja.lv

Ekonomiste
Inga ŽURAVSKA
tālr. 6 34 04719
e-pasts: inga.zuravskaliepaja.lv


Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļa

Nodaļas vadītāja
Aiga KĻAVENIECE
tālr.: 6 34 04727
e-pasts: aiga.klaveniece@liepaja.lv

Eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos
Inguna Tomsone
tālr. 6 34 04758
e-pasts: inguna.tomsoneliepaja.lv

Eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos
Kristīne ZĪLE
tālr. 6 34 04758
e-pasts: kristine.zileliepaja.lv

Eksperte struktūrfondu jautājumos
Aija ZARIŅA
Tālr.: 6 34 04758
e-pasts: aija.zarinaliepaja.lv