Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Kontakti - Finanšu pārvalde

Finanšu pārvalde

Finanšu pārvaldes vadītāja
Evija KALVENIECE
tālr. 6 34 04730
e-pasts evija.kalvenieceliepaja.lv


Finanšu pārvalde:

  • organizē Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta plānošanu, sastādīšanu un apstiprināšanu
  • kontrolē pašvaldības budžeta līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu un pašvaldības uzņēmumu finansu resursu efektīvu izmantošanu
  • veic pašvaldības kapitāldaļu pārraudzību
  • uzņēmējsabiedrībās un pārzina pašvaldības īpašumu
  • rīkojas ar Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem apstiprinātā budžeta plāna ietvaros
  • piedalās pašvaldības investīciju projektu izvērtēšanā
  • veic pašvaldības budžetā ienākošo daļu administrāciju un nodokļu maksātāju uzskaiti
  • kontrolē pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildi

Finanšu pārvaldes dalība komitejās un komisijās:

  • Pastāvīgā finanšu komiteja
  • Budžeta komisija

Izdevumu daļa

Vadītāja
Īrisa KĒNIGA
tālr. 6 34 04740
e-pasts irisa.kenigaliepaja.lv

Ekonomiste
Anda JUSTOVIČA
tālr. 6 34 04740
e-pasts anda.justovica@liepaja.lv


Ieņēmumu daļa

Vadītāja
Sandra VEISA
tālr. 6 34 04752
e-pasts sandra.veisaliepaja.lv

Vadošā nodokļu ekonomiste
Inna VASKOVSKA
tālr. 6 34 04728
e-pasts inna.vaskovskaliepaja.lv

Nodokļu ekonomiste
Indra JOTIKA 
tālr. 6 34 04795
e-pasts indra.jotikaliepaja.lv

Nodokļu ekonomiste
Maira VIĻUMSONE
tālr. 6 34 04729
e-pasts maira.vilumsoneliepaja.lv

Nodokļu ekonomiste
Iveta HŪNA
tālr.6 34 04728
e-pasts iveta.hunaliepaja.lv

Nodokļu ekonomiste
Evija OŠENIECE
tālr. 6 34 04795
e-pasts evija.oseniece
liepaja.lv


Projektu uzraudzības daļa

Vadītāja
Līga KALNENIECE
tālr. 6 34 04733
e-pasts liga.kalneniece@liepaja.lv


Centralizētā grāmatvedība

Galvenā grāmatvede
Anda MARKVARTE-NEIMANE
tālr. 6 34 04736
e-pasts andaliepaja.lv

Galvenās grāmatvedes vietniece
Lija AKMENE
tālr.: 6 34 04412
e-pasts: lija.akmene@liepaja.lv

Vecākā grāmatvede
Biruta VĀRPA
tālr. 6 34 04735
e-pasts: biruta.varpaliepaja.lv


Vecākā grāmatvede

Kristīne AVENIŅA
tālr.: 6 34 04412
e-pasts: kristine.avenina@liepaja.lv


Pašvaldības budžeta uzskaites daļa

Vadītāja
Sendija CĪRULE
tālr.: 6 34 04734
e-pasts: sendija.cirule@liepaja.lv

Grāmatvedības eksperte
Lorita BOGDANOVA
tālr. 6 34 04731
e-pasts lorita.bogdanova@liepaja.lv

Vecākā grāmatvede
Evita SKINČA
tālr. 6 34 04731
e-pasts: evita.skinca@liepaja.lv

Vecākā grāmatvede
Sanda Ermansone
tālr. 6 34 04731
e-pasts: sanda.ermansone@liepaja.lv


Norēķinu kase

Vadītāja
Inese ĀBOLKALNA
tālr. 6 34 04757
e-pasts inese.abolkalnaliepaja.lv