Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Pašvaldība - Nekustamie īpašumi - PI "Nekustamā īpašuma pārvalde" kontakti

PI "Nekustamā īpašuma pārvalde" kontakti

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” oficiālā e-pasta adrese : nip@dome.liepaja.lv

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde” pieņem elektroniskos dokumentus šādos datņu formātos: nenoformētam tekstam - TXT; noformētam tekstam - RTF, SGML (XML); grafiskai informācijai - JPEG, TIFF vai PNG; vektoru grafikai - CGM; arhivētiem datiem - RAR, ZIP.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Nekustamā īpašuma pārvalde” pieņem elektroniskos dokumentus arī atvērto dokumentu formātā ODF un portatīvo dokumentu formātā PDF un portatīvo dokumentu formātā ilglaicīgai glabāšanai PDF/A. 


Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde”:

Adrese:
Peldu iela 5, 2. stāvs, LV-3401


Apmeklētāju pieņemšanas laiks no 2016. gada 1. marta:

Pirmdiena:      8.30 -18.00
Otrdiena:         8.30 - 17.00
Trešdiena:      8.30 -17.00
Ceturtdiena:   8.30 -17.00
Piektdiena:     8.30 -16.00
Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00


Kontakti:

Pārvaldes vadītājs
Māris EGMANIS
tālr. 6 34 04710
e-pasts maris.egmanisdome.liepaja.lv

Pārvaldes sekretāre
Baiba SILENIECE
tālr. 6 34 04708
e-pasts baiba.sileniecedome.liepaja.lv

Juriste 
Iveta STRAUTMANE
tālr. 6 34 70790
e-pasts iveta.strautmanedome.liepaja.lv 

Jurista palīgs 
Sanda GOLDE
tālr. 6 34 70791
e-pasts sanda.goldedome.liepaja.lv 

Galvenā grāmatvede 
Sandra JANSONE
tālr. 6 34 04706
e-pasts sandra.jansonedome.liepaja.lv  
 
Grāmatvede   
Dina LIEPIŅA
tālr. 6 34 70792
e-pasts dina.liepina@bv.liepaja.lv
 
Grāmatvede
Arnita ŽVAGULE
tālr.: 6 34 04706
e-pasts: arnita.zvagule@dome.liepaja.lv


Īpašuma konversijas nodaļa

Vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks
Aivars MILNIŅŠ
tālr. 6 34 70793
e-pasts aivars.milninsdome.liepaja.lv

Apsaimniekošanas  speciālists
Aivars KAŅKA
tālr. 6 34 04717
e-pasts aivars.kankadome.liepaja.lv

Tiesiskās reģistrācijas speciāliste
Inga KRIVCOVA
tālr. 6 34 04753
e-pasts: inga.krivcova@dome.liepaja.lv


Īpašuma uzskaites nodaļa

Speciālists zemes nomas jautājumos
Iveta GULBE
tālr. 6 34 04707
e-pasts iveta.gulbedome.liepaja.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste
Ilze TILLERE
tālr. 6 34 70794
e-pasts ilze.tilleredome.liepaja.lv


Mājokļu nodaļa


Nodaļas vadītāja

Maija FRĪDMANE
tālr. 6 34 04711
e-pasts maija.fridmanedome.liepaja.lv

Speciālists mājokļu jautājumos
Guna KLEINŠMITE
tālr. 6 34 04714
e-pasts guna.kleinsmitedome.liepaja.lv

Speciālists mājokļu jautājumos
Indra JURKA
tālr.: 6 34 04714
e-pasts indra.jurka@dome.liepaja.lv

Speciālists mājokļu jautājumos
Sandra DZELZE
tālr. 6 34 04783
e-pasts sandra.dzelze@dome.liepaja.lv

Speciālists mājokļu jautājumos
Linda KRAVCOVA
tālr. 6 34 70796
e-pasts linda.kravcova@dome.liepaja.lv

Mājokļu nodaļas eksperts
Elvijs GŪTMANIS
tālr.: 6 34 70797
e-pasts elvijs.gutmanis@dome.liepaja.lv