Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Informatīvie materiāli - Detālplānojumi - Detālplānojums teritorijai Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18, Liepājā.

Detālplānojums teritorijai Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18, Liepājā.

Liepājas pilsētas Būvvalde informē, ka 2012.gada 28.decembrī stājies spēkā detālplānojums teritorijai Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14.novembra bulvārī 88/98 un Jātnieku ielā 2/18, Liepājā.

Liepājas pilsētas Dome 2012.gada 20.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.365 „Par detālplānojuma apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināti saistošie noteikumi Nr.31 „PAR DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJĀM LĪBIEŠU IELĀ 4, LĪBIEŠU IELĀ 14, 14.NOVEMBRA BULVĀRĪ 88/98 UN JĀTNIEKU IELĀ 2/18, LIEPĀJĀ SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU”.

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu apskatāms šeit .


Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā, darba dienās no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.00, kā arī interneta mājas lapā www.liepaja.lv.