Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Informatīvie materiāli - Detālplānojumi - Detālplānojums Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā.

Detālplānojums Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā.

Liepājas pilsētas Būvvalde informē, ka 2012.gada 28.decembrī stājies spēkā detālplānojums Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru, Liepājā.

Liepājas pilsētas Dome 2012.gada 20.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.366 „Par detālplānojuma apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināti saistošie noteikumi Nr.32 „PAR DETĀLPLĀNOJUMA BALTIJAS JŪRAS KRASTA KĀPU AIZSARGJOSLĀ TERITORIJĀ NO CIETOKŠŅA KANĀLA (STARP TOSMARES EZERU UN BALTIJAS JŪRU) LĪDZ PILSĒTAS ZIEMEĻU ROBEŽAI STARP BALTIJAS JŪRU UN TOSMARES EZERU, LIEPĀJĀ SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU”.

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu apskatāms šeit .

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā, darba dienās no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.00, kā arī interneta mājas lapā www.liepaja.lv.