Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Publiskās apspriešanas - Būvniecības apspriešanas - Rožu galerija

Rožu galerija

 
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības iecere:
Tirdzniecības centra ”Rožu galerija” būvniecība, Rožu laukumā 1/4, Liepājā.

Būvniecības ierosinātājs:
SIA „Projekts Rožu galerija”, reģ.Nr.LV42410304771, Kārļa Ulmaņa gatve 140, Rīga, LV-1029, tālr. 26480577.

Projektētājs:
SIA” K Idea”, reģ.Nr.LV40103251384, Rīga, LV – 1046, tālr. 29519477.

Ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri var iepazīties:

  • Liepājas pilsētas Domes vestibilā Rožu ielā 6, darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00;
  • mājas lapā www.liepaja.lv - sadaļā Bizness/Būvniecība/Sabiedriskās apspriešanas vai Sabiedrības līdzdalība – līdz 2014. gada 14. februārim.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks
2014. gada 31.janvārī  plkst.  15. 00  viesnīcā „Līva” Lielā ielā 11, Liepājā.

Atsauksmes var iesniegt:

Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā līdz 2014.gada 14.februārim.

Informatīvais tālrunis
:
63404725.

Tirdzniecības centra”Rožu galerija” būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiāli:

Paskaidrojuma raksts Rožu galerija 1/4

Iespējamās ietekmes uz vidi novērtējums


Aptaujas lapa Rožu galerijas ieceres publiskajai apspriešanai

Vizualizācijas: Rožu galerija Liepājā, Rožu laukumā 1/4

Ģenplāns Rožu galerija Liepājā

Pagrabstāva plāns Rožu galerija

1. stāva plāns Rožu galerija

2. stāva plāns Rožu galerija


3. stāva plāns Rožu galerija

Fasādes 1


Fasādes 2


Griezumi 33 un 34

Griezumi 55 un 66

Transporta shēma Rožu galerija


Apbūves blīvumi Rožu galerija