Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversme - Programma “noķer – sterilizē – atlaiž”

Programma “noķer – sterilizē – atlaiž”

Paralēli patversmes darbam Liepājā turpinās arī programmas “noķer – sterilizē – atlaiž” īstenošana, kuru arī Dzīvnieku aizsardzības organizācijas ir atzinušas par efektīvāko, pētot kaķu vairošanās ierobežošanas iespējas.

Pēc daudzdzīvokļu mājas iesnieguma par bezsaimnieka kaķu sterilizēšanu saņemšanas domes Vides un veselības daļā, un vienošanās noslēgšanu ar programmas īstenotāju, tos noķer un nogādā pie veterinārārsta, kas kaķus sterilizē un apzīmē. Pēc tam, pēc vienas vai divām diennaktīm, bezsaimnieka kaķus nogādā atpakaļ viņu pastāvīgajā mītnes vietā. Uz katru atsevišķu adresi ir jābrauc vairākas reizes, pat līdz 10 reizēm, jo nekad nav iespējams visus kaķus noķert uzreiz. Jo lielāka ir kaķu kolonija, jo ilgāks laiks ir nepieciešams tās „apstrādei”. Gadījumā, ja dzīvnieks ir vecs un slims, viņu iemidzina.

Adreses, kurās apsaimniekotājs vai atsevišķi iedzīvotāji ir gatavi risināt bezsaimnieka kaķu problēmu humānā veidā, uzņemoties šo dzīvnieciņu barošanu arī pēc atgriešanas, tiek reģistrētas Vides nodaļā, Rožu ielā 6, 116. kabinetā vai pa tālruni 63404745, norādot kontaktpersonu, telefonu un aptuveno kaķu skaitu.