Pašvaldība - Kontakti - Juridiskā daļa

Juridiskā daļa

Vadītāja
Inita PELNĒNA
tālr. 6 34 04788
e-pasts: inita.pelnenaliepaja.lv

Vadītājas vietniece
Dace ARĀJA
tālr. 6 34 04742
e-pasts dace.arajaliepaja.lv

Jurists
Pauls GRABOVSKIS
tālr. 6 34 04788
e-pasts: pauls.grabovskis@liepaja.lv

Jurists
Edgars ĀBOLIŅŠ
tālr.  6 34 04742
e-pasts: edgars.abolins@liepaja.lv

Jurista palīgs
Kristīna BALODE
tālr. 6 34 04788
e-pasts: kristina.balode@liepaja.lv