Sabiedrība - Vide - Zilais karogs Liepājas pludmalei

Zilais karogs Liepājas pludmalei

1997. gadā Liepājas pašvaldība nolēma iesaistīties Zilo karogu kustībā, ko vada Eiropas Vides izglītības fonds. Zilos karogus piešķir pludmalēm un mazajām jahtu ostām.

1999. un 2000. gadā Liepājas pludmale saņēma Zilo karogu sertifikātu – veicināšanas balvu ceļā uz Zilo karogu.

Kopš 2001. gada vasaras sezonas laikā Liepājas pludmalē tiek pacelts Zilais karogs. Tas apliecina, ka pludmale atbilst 26 kritērijiem, kas attiecas uz ūdens kvalitāti, piekrastes kvalitāti, drošību, pakalpojumu, vides izglītības pasākumu un informācijas pieejamību.

2008.gadā Liepājas pludmalei noteikts precīzs pludmales zonējums - Zilā karoga peldvieta (no Kūrmājas prospekta līdz Jūrmalas ielai); sērfotāju, kaitotāju jeb buru sporta cienītāju zona; Dienvidrietumu dzīvojamā rajona peldvieta un nūdistu pludmale – no plānotās Jahtu ielas Dienvidu fortos apmēram 400 metrus virzienā uz dienvidiem. Lai ievērotu izmaiņas Aizsargjoslu likumā, kas vairs neparedz motorizēto transporta līdzekļu iebraukšanu kāpu un pludmales zonā, Domes saistošie noteikumi paredz stingrāku kontroli un sodus pludmales izbraukātājiem. Liepājas pludmalē drīkst smēķēt tikai īpaši paredzētās vietās.