Meklēt Liepājas kartē

Sabiedrība - Vide - Vides izglītība - 2003.gads

2003.gads

1.vieta netika piešķirta

2. vieta darbiem:
- „Baltijas flotes cietoksnis Liepājā” (Valters ŠĶILVALALTS, Aigars KĀRKLIŅŠ Draudzīgā aicinājum Liepājas pilsētas 5.vidusskola, darba vadītāja – skolotāja Ilze SPROĢE);
- „Velo aktivitātes, kā veselīga dzīves veida pamats” (Andra KAULIŅA, Kristīne RETERE Liepājas 15. vidusskola, darba vadītāja skolotāja Inese STEPKO).

3.vieta darbam
„Liepājas kāpas” (Aiga MACKEVIČA J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, darba vadītāja skolotāja Aija SKINČA)