Pašvaldība - Būvvalde - Publiskās apspriešanas - Teritorija starp PARKA, BRĪVĪBAS un ZEMNIEKU ielām

Teritorija starp PARKA, BRĪVĪBAS un ZEMNIEKU ielām

Liepājas pilsētas BŪVVALDE informē, ka Liepājas pilsētas dome 2006.gada 8.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr.305 „Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu projekta izstrādi” - uzsākt pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu projekta izstrādi teritorijai starp BRĪVĪBAS IELU, ZEMNIEKU IELU un PARKA IELU, Liepājā.

Ar Liepājas pilsētas Domes 2006.gada 7.septembra lēmumu Nr.469 „Par darba uzdevumu pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu projektam teritorijai starp Brīvības ielu, Zemnieku ielu un Parka ielu, Liepājā” – apstiprināts darba uzdevums.

Ar sabiedrisko apspriešanu saistītie materiāli apskatāmi Liepājas pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibilā Rožu ielā 6, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.00 (pirmdienās un ceturtdienās līdz 18.00).

Rakstiskus priekšlikumus varat iesniegt Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Iesniegumos lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi; juridiskās personas – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

 

Sabiedriskās apspriešanas termiņš no š.g. 25.septembra līdz š.g. 31.oktobrim.