Sabiedrība - Vide - Vides izglītība - Skolēnu zinātnisko darbu konkurss

Skolēnu zinātnisko darbu konkurss


2015. gadā skolēnu zinātniskie darbi par aktuālām vides tēmām Domes organizētajam Skolēnu zinātnisko darbu konkursam tiks atlasīti no Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē iesniegtajiem darbiem.

Papildu informācija pa tālruni 63404744 vai e-pastu alda.damberga dome.liepaja.lv


2014.gada skolēnu zinātnisko darbu konkursa rezultāti

Pirmā vieta.
Liepājas 15.vidusskolas audzēkņa Dāvja Bites  zinātniski pētnieciskais darbs bioloģijā “Balto āmuļu (viscum album L) izplatība Liepājā” . Darba autors izpētījis balto āmuļu atradnes Liepājas pilsētas teritorijā. Darba vadītāja Linda Bezrodina

Otrā vieta.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas audzēkņa Māra Dejus zinātniski pētnieciskais darbs “Dzīvnieku kapsētas izveide Liepājā – par un pret”. Autors pētījis dzīvnieku kapsētas izveides problēmjautājumus  un iespējas. Darba vadītāja Lilita Lepse.

Trešā vieta.
A.Puškina 2.vidusskolas audzēkņa Arkādija Jarmuta zinātniski pētnieciskais darbs bioloģijā „Baltijas jūras molusku sugas Liepājas piekrastē un Varanger fjordā”. Autors salīdzinājis molusku sugu izplatību jūras piekrastē Liepājas teritorijā un Norvēģijas fjordos. Darba vadītāja Ilona Lubgane.