Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 27.05.2008.

27.05.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Dzīvokļa Nr.6 rekonstrukcija 1905.GADA IELĀ 9, Liepājā

Iesniedzējs: Romāns ČIMBARS  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un Pārbaudes atzinumu.

 

2. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un siltumnīcas demontāža ARNOLDA IELĀ 16, Liepājā

Iesniedzējs: Dainis ZVAGULIS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. Vidējā un zemā spiediena pazemes gāzesvadu pretkorozijas aizsardzības iekārtas būvniecība BATERIJAS IELĀ 19, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LATVIJAS GĀZE”   

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

4. Dzīvojamās mājas gāzes apgāde F.BRĪVZEMNIEKA IELĀ 31, Liepājā

Iesniedzējs: DzĪB „BRĪVZEMNIEKA 31”  

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

5. Ēkas rekonstrukcija autoservisa, automazgātuves un veikala vajadzībām FLOTES IELĀ 3/5, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „DUNA”   

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

6. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija FLOTES IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: Raivis VINGRIS  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Sakaru komunikāciju izbūve ĢEN.BALOŽA IELĀ 43, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „LATTELEKOM”  

Lēmums:  

·     IPU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

8. Dzīvokļa Nr.44 rekonstrukcija KĀRKLU IELĀ 9, Liepājā

Iesniedzējs: Edgars JUBERTS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

9. Telekomunikācijas kanalizācijas izbūve no KLAIPĒDAS IELAS 72 līdz DZINTARU IELAI 86, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TERABITS”  

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

10. Elektropieslēguma izbūve projektējamai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar komercplatībām KURŠU IELĀ 14A, 16, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS” RIETUMU REĢIONS

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli un Inženierplānošanas uzdevumu.

 

11. Dzīvokļu apvienošana MEŽU IELĀ 31B – 9, 10, Liepājā

Iesniedzējs: Aleksandrs ČERŅAKS, Romāns ČERŅAKS 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

12. Aptiekas rekonstrukcija un doktorāta izbūve O.KALPAKA IELĀ 60, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „A APTIEKA”  

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

13. Ēkas demontāža un pārvietošana no PELDU IELAS 42 uz KUNGU IELU 24, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „MIG HOLDINGS”   

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

14. Garāžas būvniecība RAIŅA IELĀ 19/21, Liepājā

Iesniedzējs: Mirdza SURKOVA  

Lēmums:   

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

15. Dzīvojamās mājas gāzes apgāde VĀNES IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: Ņina HODARINA 

Lēmums:

·     IPU nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

16. Elektronisko sakaru komunikāciju pieslēguma izbūve ZEMNIEKU IELĀ 30, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELEKOM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

17. Pašapkalpes automazgātuves izbūve ZEMNIEKU IELĀ 33/33A, 31, Liepājā

Iesniedzējs: Vladimirs LOMAKINS, SIA „DĪZELIS” 

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei.

 

18. Atkārtoti: Dzīvojamās mājas rekonstrukcija PĪLĀDŽU IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: Inga DUBROVINA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

19. Atkārtoti: Telpu rekonstrukcija biroja vajadzībām PASTA IELĀ 11, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „PROPERTY LV”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

20. Atkārtoti: Iesniegums celtniecības turpināšanai RIŅĶU IELĀ 13 – 1, Liepājā

Iesniedzējs: Jeļena JURA

Lēmums:

·     Apsekot objektu dabā. Sagatavot atbildes vēstuli.

 

21. Atkārtoti: Iesniegums zemesgabala sadalīšanai BRĪVĪBAS IELĀ 94, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LIEPĀJAS METALURGS”

Lēmums:

·     Sagatavot atbildes vēstuli.

 

22. Iesniegums RTS torņa pretkorozijas apstrādei CELTNIEKU IELĀ 6/8, Liepājā

Iesniedzējs: LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS

Lēmums:

·     Sagatavot atbildes vēstuli.

 

II Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana:

 

1. Iesniegums PAU pagarināšanai LIELĀ IELĀ 9, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS BAZNĪCAS ATJAUNOŠANAS FONDS

Lēmums:

·     Pagarināt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Iesniegums PAU pagarināšanai O.KALPAKA IELĀ 44A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ADS PAGRABS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

3. Iesniegums PAU pagarināšanai VĀNES IELĀ 15, Liepājā

Iesniedzējs: Santa SOKOLOVSKA

Lēmums:

·     Pagarināt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Iesniegums PAU pagarināšanai K.VALDEMĀRA IELĀ 26/28, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS Sv. JĀZEPA ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Lēmums:

·     Pagarināt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums Klaipēdas ielas iekškvartāla lietus ūdens kolektora izbūvei, posmā no dzīvojamās mājas KLAIPĒDAS IELĀ 84 līdz VAIŅODES IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums ražošanas telpu gāzes apgādei DZĒRVES IELĀ 1A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „EFFECT”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

3. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums stāvlaukuma izbūvei AIRĪTES IELĀ 12, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RIEKSTKODIS” 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Būvniecības pieteikums pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” energoefektivitātes paaugstināšana GANĪBU IELĀ 122/128, Liepājā

Iesniedzējs: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums 10kV elektrokabeļa izbūvei, posmā no BRĪVĪBAS IELAS 105 līdz TIESU IELAI 3, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS” RIETUMU REĢIONS

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.