Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 01.07.2008.

01.07.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Siltumtrases ievadu rekonstrukcija BAZNĪCAS IELĀ 20, DĀRZA IELĀ 1, 3, 5, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2. EST kanalizācijas pazemes trases izbūve BRĪVĪBAS IELĀ 158 līdz CUKURA IELAS aplim, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ELEKTRONS&K”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

3. Dzīvokļa Nr.4 rekonstrukcija ar mansarda izbūvi DZINTARU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: Valija PURMALE

Lēmums:  

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

4. Telpu grupas rekonstrukcija par zobārstniecības kabinetu DZINTARU IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS”

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Daudzstāvu dzīvojamās ēkas būvniecība EZERLĪČA IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ES PROJEKTS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei, papildus informācijas iegūšanai.

 

6. Dzīvokļa Nr.3 rekonstrukcija ofisa vajadzībām F.BRĪVZEMNIEKA IELĀ 25/27, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „EKL/LS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Būvju nojaukšana GRĪZUPES IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „NPK TERMINĀLIS”

Lēmums:  

·     Sagatavot Būvju nojaukšanas uzdevumu.

 

8. Garāžas un saimniecības ēku būvniecība J.DUBELŠTEINA IELĀ 6, Liepājā

Iesniedzējs: Gunars DREIMANIS

Lēmums:

·     Jauns Plānošanas un arhitektūras uzdevums nav nepieciešams. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

9. Tramvaja līnijas pagarināšana no KLAIPĒDAS IELAS pa TUKUMA IELU, VENTAS IELAU un M.ĶEMPES IELU, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS TRAMVAJS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei, papildus informācijas iegūšanai.

 

10. Satiksmes optimizācija degvielas uzpildes stacijas teritorijā KRŪMU IELĀ 56, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „VIADA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

11. Dzīvojamās mājas renovācija un palīgēku demontāža KUNGU IELĀ 63, Liepājā

Iesniedzējs: Gerda ANDREJEVA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

12. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija NOLIKTAVAS IELĀ 9A, Liepājā

Iesniedzēji: Agris BERGMANIS, Eduards ŠURAKOVS

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana līdz nākamajai Būvniecības padomei. Apsekot objektu dabā.

 

13. Sakaru komunikāciju izbūve SALMU IELĀ 52, 52A, DZĒRVES IELĀ 1A, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

14. Inženierkomunikāciju tīklu izbūve STACIJAS LAUKUMĀ, Liepājā

Iesniedzējs: AS „UPB”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

15. EST kanalizācijas pazemes trases izbūve ZIRŅU un JAUNĀS IELAS krustojumā, līdz MĀRTIŅA IELAI 18 un BĀRIŅU IELAI 4/6, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ELEKTRONS&K”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

16. Atkārtoti: Liepājas sērkociņu fabrikas ēku daļēja nojaukšana FĒNIKSA IELĀ 1 un VECĀ OSTMALĀ 6/9, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS SĒRKOCIŅI”  

Lēmums:

·     Sagatavot Būvju nojaukšanas uzdevumu.

 

17. Atkārtoti: Dzīvokļa Nr.6 rekonstrukcija LUDVIĶA IELĀ 12, Liepājā

Iesniedzējs: Normunds PLATAČS

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

18. Atkārtoti: Bērnudārza ēkas rekonstrukcija NAMDARU IELĀ 6A, Liepājā

Iesniedzēji: Romans SINKEVIČS, Gaļina ĻEBEDEVA

Lēmums:

·     Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

19. Iesniegums žoga atjaunošanai starp īpašumiem T.BREIKŠA IELĀ 34 un 36, Liepājā

Iesniedzējs: DzĪB „T.BREIKŠA 34”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un Būvvaldes vēstuli.

 

II Nekustamā īpašuma veidošana:

 

1. Iesniegums zemesgabala sadalīšanai BRĪVĪBAS IELĀ 158, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot nosacījumus nekustamā īpašuma veidošanai.

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums divu saimniecības ēku nojaukšanai KVIEŠU IELĀ 22A, Liepājā

Iesniedzējs: Svetlana SOKOLOVA

Lēmums:

·     Sagatavot Būvju nojaukšanas uzdevumu.

 

2. Iesniegums 2005.gada 7.septembra PAU Nr.603 „Dzīvojamās ēkas daļas renovācija LIELĀ IELĀ 8, Liepājā”, pagarināšanai

Iesniedzēji: Mareks BOĻŠAKS, Armands SPRŪDS, Tatjana IVANOVA, Inese PLOSTNIECE, Gvido PRAŠKELĒVIČS

Lēmums:

·     Sagatavot jaunu Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un Būvvaldes vēstuli.

 

3. Iesniegums 2006.gada 14.augusta PAU Nr.419 „Dzīvojamā māja K.UKSTIŅA IELĀ 30, Liepājā”, pagarināšanai

Iesniedzējs: SIA „MIG HOLDINGS”

Lēmums:

·     Pagarināt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.