Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 29.07.2008.

29.07.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Elektronisko sakaru tīkla komunikāciju izbūve FLOTES-SLIEŽU-OSTAS-O.KALPAKA IELĀS, JELGAVAS IELĀ (no TIRGUS IELAS līdz ALDARU IELAI), Liepājā

Iesniedzējs: SIA „OSTKOM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2. Sakaru komunikāciju izbūve KAZDANGAS IELĀ 19, 21, 23, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

3. Sakaru komunikāciju izbūve LAZARETES IELĀ 2, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATTELECOM”

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

4. Nedzīvojamo telpu rekonstrukcija ziedu salona vajadzībām M.ĶEMPES IELĀ 5 – NT, Liepājā

Iesniedzējs: Tatjana LEPEHO

Lēmums:  

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

5. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija STĀRĶU IELĀ 43A, Liepājā

Iesniedzēji: Inta STRAZDIŅA

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Atkārtoti: Metālapstrādes darbnīcu rekonstrukcija BRĪVĪBAS IELĀ 31/33, Liepājā

Iesniedzējs: Arnis BALODIS  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

II Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana:

 

1. Iesniegums 2005.gada 26.augusta PAU Nr.568 „Guļbūves pirts KVIEŠU IELĀ 32A”, Liepājā, pagarināšanai

Iesniedzējs: Jānis INTENBERGS   

Lēmums:

·    Atlikta Plānošanas un arhitektūras uzdevuma pagarināšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli un Pārbaudes atzinumu.

 

2. Iesniegums 2006.gada 27.jūlija PAU Nr.377 „Apbūves rekonstrukcija KVIEŠU IELĀ 54A”, Liepājā, pagarināšanai

Iesniedzējs: Andra BAUMANE   

Lēmums:

·     Pagarināt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Sagatavot pavadvēstuli.

 

3. Iesniegums 2005.gada 26.augusta PAU Nr.563 „Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija ZAĶU IELĀ 23, Liepājā”, pagarināšanai

Iesniedzējs: Daina GORDINA   

Lēmums:

·    Atlikta Plānošanas un arhitektūras uzdevuma pagarināšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

III Nekustamā īpašuma veidošana:

 

1. Iesniegums zemesgabala sadalīšanai SATIKSMES IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDE   

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes lēmumu un nosacījumus nekustamā īpašuma veidošanai.

 

IV Papildus jautājumi:

 

1. Atkārtoti: Būvniecības pieteikums apakšstacijas „Liepāja” 110kV sadalnes paplašināšanai BRĪVĪBAS IELĀ 94, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LP”    

Lēmums:

·     Iesniedzējs būvniecības pieteikumu atsaucis.

 

2. Iesniegums Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanai BALTIJAS JŪRAS krasta aizsardzības būvju un vēja elektrostaciju būvniecībai, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RAPSOIL”    

Lēmums:

·     Sagatavot atbildes vēstuli.

 

3. Būvniecības pieteikums konteinera tipa koģenerācijas iekārtas uzstādīšanai CUKURA IELĀ 34, Liepājā

Iesniedzējs: AS „UPB”    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. Būvniecības pieteikums Liepājas 6.vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai GANĪBU IELĀ 106, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Būvniecības pieteikums Liepājas 6.vidusskolas ēkas ventilācijas sistēmas renovācijai GANĪBU IELĀ 106, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Būvniecības pieteikums ēkas apkures sistēmas renovācijai CELMU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Būvniecības pieteikums ēkas ventilācijas sistēmas renovācijai CELMU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Būvniecības pieteikums Liepājas 3.pamatskolas apkures sistēmas renovācijai LAZARETES IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.