Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 05.08.2008.

05.08.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulītis” energoefektivitātes paaugstināšana DUNIKAS IELĀ 17, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Liepājas 12.vidusskolas ēkas ventilācijas sistēmas renovācija K.VALDEMĀRA IELĀ 35/37, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3. PI Mākslinieciskās jaunrades centra „Vaduguns” apkures sistēmas renovācija KUNGU IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”    

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

4. PI Mākslinieciskās jaunrades centra „Vaduguns” ventilācijas sistēmas renovācija KUNGU IELĀ 7, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”    

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Divu dzīvokļu mājas nojaukšana KURŠU IELĀ 26, Liepājā

Iesniedzēji: SIA „PURENĪTE”, SIA „GINVE”     

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

6. Ezerkrasta sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai LAUKU IELĀ 54, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Ezerkrasta sākumskolas ēkas ventilācijas sistēmas renovācijai LAUKU IELĀ 54, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”    

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Minerālmēslu pārkraušanas termināla jaunbūve OSTAS PIESTĀTNĒ Nr.28, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPAJA PETROLEUM”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli LSEZ Pārvaldei.

 

9. Dzīvojamās mājas būvniecība RIŅĶU IELĀ 7B, Liepājā

Iesniedzējs: Sarmīte LOBANOVA  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

10. Ēkas rekonstrukcija TOMA IELĀ 47, Liepājā

Iesniedzējs: PSIA „VECLIEPĀJA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

11. Atkārtoti: Noliktavu kompleksa elektroapgāde BRĪVĪBAS IELĀ 158, Liepājā

Iesniedzējs: AS „MB BETONS”

Lēmums:

·     Pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu līdz 5.septembrim.

 

12. Atkārtoti: Projektējamās biroju un veikalu ēkas elektroapgāde JŪRAS IELĀ 25/29, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS” RIETUMU REĢIONS

Lēmums:

·     Pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu līdz 5.septembrim.

 

13. Atkārtoti: Telekomunikāciju kanalizācijas izbūve LAUMAS un KAROSTAS MIKRORAJONOS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TERABITS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli LSEZ Pārvaldei.

 

14. Atkārtoti: Šķidro pārtikas produktu pārkraušanas noliktavas būvniecība LIEPĀJAS OSTAS 60.PIESTĀTNES teritorijā, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „MOLS L”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

15. Atkārtoti: Ģenerālo un beramkravu pārkraušanas kompleksa būvniecība PULVERA IELĀ 11, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „HT-KONSALTINGS”  

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu atzinuma par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību saņemšanai.

 

16. Atkārtoti: Ēkas daļas rekonstrukcija katlu mājas vajadzībām ROŅU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: Ivars MURAVSKIS

Lēmums:

·     Pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu līdz 31.oktobrim.

 

17. Atkārtoti: Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu izvietošana SIGULDAS IELĀ 21, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TELE 2”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

18. Atkārtoti: Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukcija ZIRŅU IELĀ 135, Liepājā

Iesniedzējs: Arturs BIRZNIEKS

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

19. Iesniegums par iespējamo automazgātuves sešām vieglajām automašīnām izveidi ZIEMEĻU IELĀ 15, Liepājā

Iesniedzējs: AS „MĒS LIEPĀJAI”

Lēmums:

·     Sagatavot atbildes vēstuli.

 

II Nekustamā īpašuma veidošana:

 

1. Iesniegums zemesgabala sadalīšanai O.KLAPAKA IELĀ 113, Liepājā

Iesniedzējs: LIEPĀJAS SEZ PĀRVALDE   

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes lēmumu un nosacījumus nekustamā īpašuma veidošanai.