Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 09.09.2008.

09.09.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1.      Dzīvojamās mājas būvniecība DZĒRVES IELĀ 18, Liepājā

Iesniedzējs: Solvita TERBETE

Lēmums:

·  Atlikta lēmuma pieņemšana. Liepājas pilsētas Būvinspekcijai apsekot objektu dabā.

 

2.      Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu izvietojums FLOTES IELĀ 16, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „ALNIDA”

Lēmums:

· Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

3.      Dzīvojamās mājas pievienošana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem KAĻĶU IELĀ 4, Liepājā

Iesniedzējs: Inese BLŪMA, Dagnija MELBERGA

Lēmums:  

· Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

4. Graudu krāj tvertņu izbūve O.KALPAKA IELĀ 113, Liepājā

Iesniedzējs: LSEZ SIA „TRANSIT SERVICE”

Lēmums:

· Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Katodstacijas anodzemējuma rekonstrukcija UGĀLES IELĀ 8, Liepājā

Iesniedzējs: A/S „LATVIJAS GĀZE”

Lēmums:

· Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

6. Mansarda stāva izbūve SVĒTES IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzējs: Oļegs KAŠINS

Lēmums:

· Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

7. Atkārtoti: Jūras servisa centra būvniecība TURAIDAS IELĀ 22, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „UNIMARS”

Lēmums:

· Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Atkārtoti: Telekomunikāciju kanalizācijas izbūve LAUMAS un KAROSTAS MIKRORAJONOS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TERABITS”

Lēmums:

· Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

9. Atkārtoti: Projektējamās biroju un veikalu ēkas elektroapgāde JŪRAS IELĀ 25/29, Liepājā

Iesniedzējs: AS „SADALES TĪKLS” RIETUMU REĢIONS

Lēmums:

·Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

10. Atkārtoti: Noliktavu kompleksa elektroapgāde BRĪVĪBAS IELĀ 158, Liepājā

Iesniedzējs: AS „MB BETONS”

Lēmums:

· Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

11. Atkārtoti: Dzīvokļu pārbūve par nedzīvojamām telpām šūšanas ceha vajadzībām O.KALPAKA IELĀ 72 – 1, 2, 3, 4, Liepājā

Iesniedzējs: Andrejs DŽERIŅŠ

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana līdz 2008.gada 1.novembrim.

 

12. Atkārtoti: Elektrofiltru putekļu šķirošanas laukuma rekonstrukcija MELDRU IELĀ 12, Liepājā

Iesniedzējs: AS „LIEPĀJAS METALURGS”

Lēmums:

·    Atlikta lēmuma pieņemšana. Organizēt sanāksmi būvniecības ieceres precizēšanai.

 

II Plānošanas un arhitektūras uzdevumu pagarināšana:

 

1.   Atkārtoti: Iesniegums 2005.gada 26.augusta PAU Nr.563 „Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija ZAĶU IELĀ 23, Liepājā”, pagarināšanai

Pasūtītājs: Daina GORDINA

Lēmums:

· Pagarināt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

III Papildus jautājumi:

 

1. Būvniecības pieteikums Liepājas grafitizēto katodu rūpnīcai „ORTUS” CUKURA IELĀ 29, Liepājā

Iesniedzējs: A/S „ELKEM CARBON”

Lēmums:

· Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

 

2. Patvaļīga būvniecība BASEINA IELĀ 51, Liepājā

Lēmums:

· Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.