Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 21.10.2008.

21.10.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija BASEINA IELĀ 51, Liepājā

Iesniedzējs: Aigars GARNELIS     

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

2. Siltumtrases rekonstrukcija no CELMU IELAS 2 līdz KOKU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”     

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

3. Siltumtrases rekonstrukcija DZINTARU UN KLAIPĒDAS IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:  

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

4. Ražošanas ēku rekonstrukcija un paplašināšana GANĪBU IELĀ 9/11, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LĪVU ALUS”     

Lēmums:  

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

5. Tirdzniecības telpu rekonstrukcija par kafejnīcu GANĪBU IELĀ 37 – NT, Liepājā

Iesniedzēji: Iveta ALEKSEJEVA, Dzidra ZDANOVIČA     

Lēmums:    

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

6. Siltumtrases rekonstrukcija GANĪBU IELĀ 63/67, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”     

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

7. LMT bāzes stacijas uzstādīšana GANĪBU IELĀ 197/205, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS” 

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

8. Dzīvokļu apvienošana un rekonstrukcija J.DUBELŠTEINA IELĀ 7 – 47, 48, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „JŪRASMALA”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

9. Dzīvojamās mājas gāzes apgāde OZOLU IELĀ 9, Liepājā

Iesniedzējs: Gundars KRISTAPSONS     

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

10. Garāžas rekonstrukcija mākslinieka darbnīcas vajadzībām PALANGAS IELĀ 13, Liepājā

Iesniedzējs: Jūlijs BROKS     

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

11. Individuālās apkures sistēmas uzstādīšana PILTENES IELĀ 10 – 28, Liepājā

Iesniedzējs: Marina KRAVECA     

Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes lēmumu.

 

12. Dzīvokļu apvienošana REIŅA MEŽA IELĀ 9 – 40, 41, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „MĒNESS NAMS”     

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

13. Ēkas A korpusa fasādes siltināšana SLIMNĪCAS IELĀ 25, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”     

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

14. Siltumtrases rekonstrukcija ULIHA IELĀ 12 un LAIVINIEKU IELĀ 3/5, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”     

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

15. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēku nojaukšana ZIRŅU IELĀ 139, Liepājā

Iesniedzējs: Irēna MACIJAUSKIENE

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

16. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 14.NOVEMBRA BULVĀRĪ, no BRĪVĪBAS IELAS līdz GRĪZUPES IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

17. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 1905.GADA IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”       

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

18. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonā, starp ATMODAS BULVĀRI, PIESTĀTNES, BOTKINA un KATEDRĀLES IELĀM, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

19. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija BRĪVĪBAS IELĀ, no DZELZCEĻNIEKU IELAS līdz ZEMNIEKU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

20. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija CUKURA IELĀ, no BRĪVĪBAS IELAS līdz DŪŅU IELAI un DŪŅU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

21. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija DĀRZA IELĀ, no BĀRIŅU IELAS līdz GANĪBU IELAI, FRANČU, BAZNĪCAS un A.PUMPURA IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

22. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija DORUPES un CAUNU IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

23. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija F.BRĪVZEMNIEKA IELĀ, no PASTA IELAS līdz GRAUDU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

24. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija K.UKSTIŅA IELĀ, no SIENA IELAS līdz AMATAS IELAI, OTAŅĶU IELĀ, EGĻU IELĀ, no K.UKSTIŅA IELAS līdz OTAŅĶU IELAI, KUNGU IELĀ, no AMATAS IELAS līdz GANĪBU IELAI un ĀLANDES IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

25. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamās māju rajonā KLAIPĒDAS IELĀ pāra numuru pusē, starp Nr.68 līdz Nr.134, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”      

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

26. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija KRŪMU IELĀ, no FLOTES IELAS līdz Internātpamatskolai, J.ASARA IELĀ un ELIZABETES IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

27. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija KUĢENIEKU un JŪRNIEKU IELĀS, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

28. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija KURŠU IELĀ, no PELDU IELAS līdz JŪRMALAS IELAI, RAKSTVEŽU IELĀ, no KURŠU LAUKUMA līdz K.VALDEMĀRA IELAI, KURŠU LAUKUMĀ, no RAKSTVEŽU IELAS līdz PELDU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

29. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija LOKU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

30. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonā, starp M.ĶEMPES IELU, REIŅA MEŽA IELU, DUNIKAS un DAUGAVAS IELĀM, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

31. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija MELDRU IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

32. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija MUITAS, MATROŽU, KAKTU, KALNA, CEPĻA, SAULES, SPORTA, LAIVENIEKU IELĀS, ULIHA IELĀ, no KŪRMĀJAS PROSPEKTA līdz MUITAS IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

33. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonos starp O.KALPAKA, PILTENES, SAKŅU un SIĻĶU IELĀM, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

34. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija PULKVEŽA BRIEŽA IELĀ un NEATKARĪBAS ROTAS IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

35. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija RĪGAS IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

36. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija SLIMNĪCAS IELĀ 7, 9, 11, 13, no GRĪZUPES IELAS līdz iebrauktuvei slimnīcas teritorijā, un AISTERES IELĀ, no GRĪZUPES IELAS līdz SLIMNĪCAS IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

37. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija SPĪDOLAS IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

38. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija TALSU, LĒŅU, ĒDOLES, LABRAGA, SKRUNDAS, KULDĪGAS IELĀS, GRĪZUPES IELĀ, no ĒDOLES IELAS līdz KĀRKLU IELAI, 14.NOVEMBRA BULVĀRĪ, no GRĪZUPES IELAS līdz TALSU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

39. Atkārtoti: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija TOMA IELĀ, no VIRSNIEKU līdz L.PAEGLES IELAI, L.PAEGLES IELĀ no TOMA līdz DZINTARU IELAI, J.JANŠEVSKA IELĀ, no ULIHA līdz ALEJAS IELAI, ALEJAS IELĀ, PELDU līdz J.JANŠEVSKA IELAI un VIRSNIEKU IELĀ, no ULIHA līdz PELDU IELAI, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „KOMUNĀLĀ PĀRVALDE”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Iesniegums 2006.gada 27.jūlija PAU Nr.376 „Jaunbūves rekonstrukcija KVIEŠU IELĀ 20A, Liepājā”, pagarināšanai

Iesniedzējs: Uldis KUPLAIS

Lēmums:

·     Sagatavot jaunu Plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.