Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības padomes sēdēs skatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi - 25.11.2008.

25.11.2008.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Ēkas rekonstrukcija KAPSĒDES IELĀ 2D, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TGS”

Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

 

2. Dzīvojamās telpas pārbūve par nedzīvojamu telpu ROJAS IELĀ 5 – 3, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TERABITS”

Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli iesniedzējam.

 

II Papildus jautājumi:

 

1. Atkārtoti: būvniecības pieteikums komunikāciju izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar komercplatībām KURŠU IELĀ 14A, KURŠU IELĀ 16, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „MIG HOLDINGS”    

Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu.

 

2. Iesniegums 2008.gada 17.martā ar Nr.108 apstiprinātā Inženierplānošanas uzdevuma „Elektronisko sakaru tīklu kanalizācijas izbūve Talsu, Vērgales un Kuldīgas ielās, Liepājā”, nosacījumu maiņai

Iesniedzējs: SIA „JŪLIJA O”

Lēmums

·     Sagatavot grozījumus Inženierplānošanas uzdevumā.

 

3. Būvniecības padomes 2008.gada 4.novembra sēdes protokola/lēmuma Nr.42/805 „Par būvniecības pieteikumu dzīvojamās ēkas un garāžas rekonstrukcijai MEŽU IELĀ 67, Liepājā” maiņa

Iesniedzējs: Valērijs GRIŠINS

Lēmums

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.