Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības aktualitātes - Būvniecības padomes pieņemtie lēmumi - No 01.01.2009. līdz 30.09.2009. - 06.01.2009.

06.01.2009.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

 

1. Siltumtrases posma rekonstrukcija DĀRZA IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

 

2. Siltumtrases posma rekonstrukcija no JELGAVAS IELAS 50 līdz JELGAVAS IELAI 54, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

 

3. Siltumtrases posma rekonstrukcija no KATEDRĀLES IELAS SK 1-10, līdz SK 1-10B PIESTĀTNES IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums:

 

4. Bumbu patversmes rekonstrukcija izklaides centra vajadzībām KUĢINIEKU IELĀ 2, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „RUNDA”

Lēmums

 

5. Siltumtrases posma rekonstrukcija SPĪDOLAS IELĀ 2, 4, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

 

6. CSP likvidēšana STRAZDU IELĀ 22, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

 

7. Siltumtrases posma rekonstrukcija TIRGOŅU IELĀ 19, 21/23, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

 

8. Siltumtrases posma rekonstrukcija ULIHA IELĀ, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”

Lēmums

 

9. Atkārtoti: Dzīvojamās mājas rekonstrukcija BASEINA IELĀ 51, Liepājā

Iesniedzējs: Aigars GARNELIS

Lēmums

 

10. Atkārtoti: Liepājas grafitizēto katodu rūpnīcai „Ortus” CUKURA IELĀ 29, Liepājā

Iesniedzējs: AS „ELKEM CARBON”

Lēmums

 

11. Atkārtoti: Dzīvojamās ēkas nojaukšana F.BRĪVZEMNIEKA IELĀ 35, Liepājā

Iesniedzējs: Oļegs ROGOVENKO

Lēmums

 

12. Atkārtoti: Nedzīvojamo telpu rekonstrukcija ziedu salona vajadzībām M.ĶEMPES IELĀ 5 – NT, Liepājā

Iesniedzējs: Tatjana LEPEHO

Lēmums

 

13. Atkārtoti: Dzīvojamās telpas pārbūve par nedzīvojamu telpu ROJAS IELĀ 5 – 3, Liepājā

Iesniedzējs: SIA „TERABITS”

Lēmums

 

14. Atkārtoti: Esošās dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas rekonstrukcija VENTAS IELĀ 3, Liepājā

Iesniedzēji: Gunta GRĪNBERGA, Ārija NIEDOLA

Lēmums

 

II Nekustamā īpašuma veidošana:

 

1. Iesniegums zemesgabala sadalīšanai KALĒJU IELĀ 1/3 Liepājā

Iesniedzēji: Vilnis SMĀĢIS, Modris ŠTĀLS

Lēmums:

 

II Patvaļīga būvniecība:

 

1. Par atkāpēm no 2008.gada 8.septembrī ar Nr.548 akceptētās tirdzniecības centra GANĪBU IELĀ 187, Liepājā, vienkāršotās renovācijas dokumentācijas

Lēmums: