Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības aktualitātes - Būvniecības padomes pieņemtie lēmumi - No 01.01.2009. līdz 30.09.2009. - 03.02.2009.

03.02.2009.

I Iesniegtie būvniecības pieteikumi:

1.       Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 1905.gada ielā 46, Liepājā;
Iesniedzējs: DzĪB „2 brāļi”
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

2.       Ēku rekonstrukcija Bāriņu ielā 14, Liepājā;
Iesniedzējs: Askolds Kļaviņš
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

3.       Kabeļa trases izbūve no akas Brīvības ielā (pagrieziens uz lidostu) Liepājā līdz ēkai Lidostas ielā 8, Cimdeniekos, Grobiņas pagastā Liepājas rajonā
Iesniedzējs: SIA „Lattelekom”
Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

4.       Telpu apvienošana šūšanas darbnīcas vajadzībām Krūmu ielā 25, Liepājā;
Iesniedzējs: Dina Galļamova
Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

5.       Trīs nolietoto rezervuāru (ar kadastra Nr. 009, 015 un 016- rez. Nr. 3, 7 un 8) un sūkņu mājas (kadastra Nr. 013) nojaukšana Liepājas ostas piestātnē Nr.25;
Iesniedzējs: Liepājas SEZ SIA „DG TERMINĀLS”
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

6.       Pirts būvniecība Palangas ielā 14A, Liepājā;
Iesniedzējs: Kristīne Bārtniece
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

7.       Dzīvojamās ēkas ar garāžu rekonstrukcija Pērkones ielā 19, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „Arhitekta G. Vīksnas birojs”
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

8.       Seguma rekonstrukcija (inženiertīklu izbūvei) Priežu un Dorupes ielā, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „Arhitekta G. Vīksnas birojs”
Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

9.       Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Tukuma ielā 21, Liepājā;
Iesniedzējs: Arnis Zāģeris
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

10.   Zirņu un Ganību ielu rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai), Liepājā;
Iesniedzējs: SIA ‘Komunālā pārvalde”
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

11.   Atkārtoti: dzīvojamās mājas rekonstrukcija BASEINA IELĀ 51, Liepājā;
Iesniedzējs: Aigars GARNELIS
Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana.

12.   Atkārtoti: mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un antenu izvietojums BRĪVĪBAS IELĀ 121C, Liepājā
Iesniedzējs: SIA „Visants”
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

13.   Atkārtoti: ēkas rekonstrukcija ofisa vajadzībām LAIVINIEKU IELĀ 6, Liepājā.
Iesniedzējs: IK „AĢENTŪRA T.MODELS”
Lēmums:

Noraidīts. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.