Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Būvniecības aktualitātes - Būvniecības padomes pieņemtie lēmumi - No 01.01.2009. līdz 30.09.2009. - 27.01.2009.

27.01.2009.

I Būvniecības pieteikumi:

1.       Ūdensvada pieslēgums FĒNIKSA IELĀ 4, Liepājā;
Iesniedzējs: Liepājas SEZ pārvalde
Lēmums:

·     Sagatavot Inženierplānošanas uzdevumu

2.       Atkārtoti: naftas produktu rezervuāra V-200m3 uzstādīšana un naftas produktu rezervuāru parka rekonstrukcijai JAUNĀ OSTMALĀ 33/35, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA LSEZ „Baltic Bunkering Company”
Lēmums:

·     Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

3.       Atkārtoti: siltumavotu rekonstrukcija KAIJU IELĀ 33, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „LIEPĀJAS ENERĢIJA”
Lēmums:

·     Sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu

4.       Atkārtoti: ēkas rekonstrukcija ofisa vajadzībām LAIVINIEKU IELĀ 6, Liepājā;
Iesniedzējs: IK „AĢENTŪRA T.MODELS”
Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana.

5.       Atkārtoti: pieteikumu telekomunikāciju kanalizācijas izbūve LAIVINIEKU IELĀ 6 līdz CELTNIEKU IELAI 6/8, Liepājā;
Iesniedzējs: SIA „CITY HOLDING”
Lēmums:

·     Atlikta lēmuma pieņemšana. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

6.        Atkārtoti: dzīvokļa rekonstrukcija par zobārstniecības kabinetu M.ĶEMPES IELĀ 16 – 1, Liepājā;
Iesniedzējs: Viktors DRUŽIŅINS
Lēmums:

·     Atlikts. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.

7.       Atkārtoti: ēku rekonstrukcija par garāžām TIRGUS IELĀ 31, Liepājā
Iesniedzējs: Biedrība „Tirgus 31”
Lēmums:

·     Atlikts. Sagatavot Būvvaldes vēstuli.