Pašvaldība - Apmeklētāju pieņemšanas centrs - Iesniegt

Iesniegt

  • Iesniegumus domes vadībai struktūrvienībām, komitejām, komisijām;
  • Dokumentus dzīvokļu piešķiršanai, maiņai, īres tiesību pārformēšanai;
  • Pieteikumus publisko pasākumu rīkošanai;
  • Iesniegumus nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem;
  • Projektu pieteikumus Liepājas pilsētas domes izsludinātajiem konkursiem;
  • Anketas Liepājas pilsētas domes izsludinātajiem konkursiem, sabiedriskajām apspriešanām, aptaujām.