Sabiedrība - Vide - Zaļais punkts

Zaļais punkts

 
 
 
Latvijas Zaļais punkts ir organizācija, kas sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem un pašvaldībām organizē atkritumu šķirošanu un pārstrādi.

Liepājā Latvijas Zaļais punkts sadarbojas ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA Eko Kurzeme, SIA Liepājas RAS un SIA Veronija, kas nodrošina praktisko pārstrādei nododamo materiālu savākšanu, izvietojot un tukšojot šķiroto atkritumu konteinerus, iekārtojot un uzturot elektropreču un videi kaitīgu preču pieņemšanas laukumus, bet Zaļais punkts finansiāli atbalsta otrreizējo izejvielu savākšanu un īsteno iedzīvotāju informēšanas aktivitātes par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un iespējām pašvaldībā. Savāktie materiāli Latvijā un ārvalstīs tiek pārstrādāti vērtīgās izejvielās.
 
Kāpēc jāšķiro atkritumi?
 
Padomi iepakojuma šķirošanai 
 
Atkritumu šķirošanas vietu karte
 
Zaļā punkta E - bibliotēka 
 
Video materiāli
 
 

Kontaktinformācija:
 
Rita Emsiņa
EKO Kurzeme
Tālr.: 63407316
e-pasts: Rita.Emsina@ekokurzeme.lv