Pašvaldība - Pakalpojumi - Tiesību aizsardzība

Tiesību aizsardzība

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana Liepājas pilsētas pašvaldībā
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas dome
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Liepājas pilsētas pašvaldības oficiālo dokumentu, to atvasinājumu un arhīva dokumentu izsniegšana
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas dome
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


  Priekšlikumu saņemšana teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros 

Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas pilsētas būvvalde”
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Konsultāciju un vispārīgās informācijas sniegšana par Liepājas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas dome
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana un atjaunošana
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa 
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Vārda, uzvārda vai tautības maiņa
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa  
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Sociālais dienests
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv

Pakalpojuma veidlapa: