Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Pakalpojumi - Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbība


Atļaujas (saskaņojuma) saņemšana publiska pasākuma rīkošanai Liepājas pilsētā

Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas dome
Pakalpojuma apraksts:  www.latvija.lv


Reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšana
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas Būvvalde
Pakalpojuma apraksts:  www.latvija.lv


Tirdzniecība publiskās vietās

Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas dome
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv
Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās 
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas dome
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv
Pakalpojuma veidlapa:

Ielu tirdzniecība pasākuma laikā publiskās vietās
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas dome
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv
Pakalpojuma veidlapa:


Ielu tirdzniecības organizēsana pasākuma laikā
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas dome
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv
Pakalpojuma veidlapa:
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja publiskās vietās
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas dome
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv
Pakalpojuma veidlapa:

Atļauja izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem
sabiedrisko pasākumu norises vietās
 

Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas dome
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv
Pakalpojuma veidlapa:


Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana
Pakalpojuma turētājs: Liepājas pilsētas domes Vides un veselības daļa
Pakalpojuma apraksts:  www.latvija.lv
Pakalpojuma veidlapa:


Speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem izsniegšana Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā
Pakalpojuma turētājs: LPPA "Liepājas sabiedriskais transports"
Pakalpojuma apraksts:  www.latvija.lv
Pakalpojuma veidlapa:


Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu maršrutu saskaņošana
Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā

Pakalpojuma turētājs: SIA "Komunālā pārvalde"
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Zemes rakšanas darbu atļaujas saskaņošana Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā
Pakalpojuma turētājs: SIA "Komunālā pārvalde"
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv


Projektu dokumentācijas saskaņošana ar Liepājas SIA „Komunālā pārvalde”
Pakalpojuma turētājs: SIA "Komunālā pārvalde"
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lvTehnisko noteikumu izsniegšana

Pakalpojuma turētājs: SIA "Komunālā pārvalde"
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lvLiepājas muzeja telpu noma
Pakalpojuma turētājs: Liepājas muzejs
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lvLiepājas muzeja inventāra noma
Pakalpojuma turētājs: Liepājas muzejs
Pakalpojuma apraksts: www.latvija.lv