Sabiedrība - NVO Liepājā - Projektu konkursi NVO - NVO projektu konkurss

NVO projektu konkurss

 Izsludināts NVO projektu papildu konkurss

Liepājas pilsētas pašvaldība no 24. maija līdz 9. jūnijam izsludina nevalstisko organizāciju (NVO) papildu konkurss.

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā. 2017. gada NVO projektu līdzfinansēšanas papildu konkursā ir paredzēts līdzfinansējums 5600 EUR apmērā.

Konkursa rezultātā paredzēts sekmēt NVO darba kvalitātes uzlabošanos un veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kā arī nevalstisko organizāciju starpā. Pašvaldības finansējums tiks piešķirts NVO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem.

Projektu konkursā aicinātas piedalīties organizācijas, kuras nav piedalījušās vai saņēmušas pašvaldības līdzfinansējumu NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā 2017. gadā.

Projektu pieteikumu oriģināli jāiesniedz līdz š.g. 9. jūnija plkst. 16.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, un kopija jānosūta elektroniski uz  e-pasta adresi: nvo@dome.liepaja.lv vai veseliba@dome.liepaja.lv.


Papildu informācija:
Brigita Dreiže
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste
T.: 6 34 04721
E.: brigita.dreize@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 24. maijā2017. GADA NVO PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA  REZULTĀTI
(.pdf)

Informācija ievietota 2017. gada 3. aprīlī2017. gada Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas iespējams lejupielādēt šeit:

  1. NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

  2. Pieteikuma veidlapa (1.pielikums)

  3. Pieteikuma budžets (2.pielikums) .xls

  4. Atskaite par 2017. gadā Liepājas pilsētas domes atbalstītā projekta īstenošanu (3. pielikums) Papildu informācija:
Brigita Dreiže
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste
T.: 6 34 04721
E.: brigita.dreize@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 14. februārīLiepājas pilsētas Domes NVO projektu konkursa 2016. gadam pieteikto projektu izvērtējums
 
Informācija ievietota 2016. gada 11. martā

 


LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES NVO PAPILDU PROJEKTA KONKURSA 2015. GADA REZULTĀTI
 
Informācija ievietota 2015. gada 16. jūnijā


 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES NVO PROJEKTU KONKURSA 2015. GADA REZULTĀTI

Informācija ievietota 2015. gada 17. martā 
Brigita Dreiže
Eksperte (NVO un sabiedrības integrācijas lietās)
Tālr. 6 34 047216 34 04721
Mob.: 2 9690010
E-pasts: brigita.dreize@dome.liepaja.lv
                nvo@dome.liepaja.lv