Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Sabiedrība - NVO Liepājā - Projektu konkursi NVO - Sociālās iekļaušanas veicināšana

Sociālās iekļaušanas veicināšana

 
NVO aicinātas piedalīties sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkursā
 
Lai atbalstītu Liepājas nevalstisko organizāciju (NVO) sniegtos pakalpojumus un pasākumus sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai Liepājas pilsētas iedzīvotājiem, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija izsludina NVO sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu. Konkursa pieejamais līdzfinansējums ir 80 000 eiro.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:
  • paredz sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā un atbilst konkursa mērķiem;
  • īsteno sociālās iekļaušanas programmas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • uzlabo sociālā pakalpojuma sniegšanas kvalitāti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • paredz sniegt pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgos projekta īstenošanai;
  • īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus.

Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā, kā arī to juridiskā adrese Liepājas pilsētā reģistrēta ne mazāk par diviem gadiem.

Projektus jāiesniedz līdz šī gada 9. februārim plkst. 16.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, kā arī tos jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi nvo@liepaja.lv.

Sociālās iekļaušanas veicināšanas līdzfinansēšanas 2018. gada konkursa dokumentāciju iespējams lejuplādēt šeit:


Papildus informācija:
Brigita Dreiže
sabiedrības pārvaldes speciāliste
T.: 63 404 721
E.: nvo@liepaja.lv

 Informācija atjaunota 2018. gada 15. janvārī

 
 
Informācija ievietota 2017. gada 10. martā
 
 

 Informācija ievietota 2016. gada 25. februārī


 

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES NVO SOCIĀLĀS IEKĻAUŠANAS VEICINĀŠANAS PROJEKTU KONKURSA 2015. GADA REZULTĀTI

 Informācija ievietota 2015. gada 17. martā