Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Pašvaldība - Nekustamie īpašumi - Mazdārziņi

Mazdārziņi

 

 

Mazdārziņu teritorijās (MZ) atļautā izmantošana:

  • Mazdārziņu teritorija ir paredzēta ģimenes dārziņu ierīkošanai un apsaimniekošanai.

  • Katrai jaunveidojamai mazdārziņu kooperatīva teritorijai izstrādā vienotu zemes sadalījuma plānu, nosakot tajā koplietošanas ceļus, mazdārziņu sadalījumu un koplietošanas teritorijas.

  • Mazdārziņa platība jaunveidojamās teritorijās ir 200 kv.m, esošajās mazdārziņu teritorijās vienas ģimenes lietošanai minimālā mazdārziņa platība 200 kv.m, maksimālā - 600 kv.m.

  • Mazdārziņā ir aizliegta kapitālu ēku būvniecība.

  • Atļauts novietot dārza apsaimniekošanai nepieciešamu būvi, kuras maksimālā kopplatība nepārsniedz 25 kv.m, kā arī siltumnīcas.

Teritorijas plānojums - Mazdārziņi (.pdf)


Katra mazdārziņu kooperatīva teritorijā kopīgai izmantošanai ierīko:

  • ūdens ņemšanas vietu saimnieciskām un ugunsdzēšanas vajadzībām;

  • sadzīves atkritumu konteineru novietni;

  • tualetes, atbilstoši vides aizsardzības un higiēnas prasībām;

  • piebraucamo ceļu tīklu, kas nodrošina iespēju tajā iekļūt operatīvo dienestu transporta līdzekļiem.

Katra mazdārziņu kooperatīva teritoriju nožogo ar vienota risinājuma blīvu vai caurskatāmu žogu (maksimālais augstums 1,8 m).


Veicamās darbības pašvaldības zemju, kurās atļautā izmantošana ir mazdārziņi, iznomāšanai:


Nomas maksas apmērs:

1,5% no kadastrālās vērtības (0,43 eiro/1 kv.m) plus nekustamā īpašuma nodoklis 1,5% no kadastrālās vērtības.

Tādējādi 200 kv.m mazdārziņa nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis – 2,58 eiro/gadā.

Normatīvie akti:

Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma II daļa TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI, punkts 6.6.6.


Kontaktpersona mazdārziņu jautājumos:
Iveta GULBE
Speciāliste zemes nomas jautājumos
LPPI “Nekustamā īpašuma pārvalde”
Peldu iela 5, Liepāja
T.:  6 34 04707
E.:  iveta.gulbe@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2016. gada 17. oktobrī