Liepājai pasniedz energoefektivitātes audita sertifikātu