Pašvaldība - Nekustamie īpašumi - Privatizācijas reģistrs

Privatizācijas reģistrs

Privati-zācijas
iero-
sinā-
juma saņem-šanas datums

Privatizācijas ierosinājuma saņēmēja: 

Fiziskas personas:
vārds, uzvārds

Juridiskas
personas: nosaukums, reģistrācijas
numurs,
juridiskā
adrese

Zemesgabala adrese, kadastra apzīmējums, kopējā_platība

Atzīme,

vai ir ie-

sniegti
citi privati-
zācijas ierosi-
nājumi
par šo zemes-gabalu

Informācija par pieņemto lēmumu par zemesgabala nodošanu privatizācijai vai atteikumu nodot privatizācijai

Pirkuma līguma noslēgšanas datums vai lēmums par privatizācijas izbeigšana

01.08.2005.

SIA „EFELIJA L”

Reģ.nr.210302051

Klaipēdas iela 96-73

Liepāja, LV-3416

Dzintaru iela 88

1700 040 0416

1266 kv.m.

nav Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums
18.01.2007
06.09.2005. M.ŠOŅAS lauksaimniecības firma

Reģ.Nr.42102008840

Ģenerāļa Baloža iela 31A

Liepāja, LV-3402
Ģenerāļa Baloža iela 31A

1700 022 0009

4742 kv.m.

nav Ierosinājums atsaukts. 11.11.2005  
09.09.2005. SIA „SB”

Reģ.nr.40003017954

Maskavas iela 444b

Rīga, LV-1063
Vecā ostmala 29A

1700 033 0265

565 kv.m.

ir  nodots privatizācijai

 Pirkuma līgums

10.10.2006

16.09.2005. Regīna KULINSKA Dundagas iela 3A

1700 014 0196

1139 kv.m.

ir  nodots privatizācijai

 lēmums
17.10.2005

16.09.2005. Aleksandrs ŠTAKONS Piestātnes iela 1

1700 002 0559

2376 kv.m.

   SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
10.01.2006 Sintija TILGALE

Dundagas iela 3
1700 014 0195
986 kv.m.

nav  nodots privatizācijai

 lēmums
11.05.2006

31.01.2006 Mirdza Oleks

Alsungas iela 26A
1700 002 0597
847 kv.m.

nav  nodots privatizācijai  Pirkuma līgums
15.07.2006
23.02.2006 Liepājas Mārtiņa Lutera draudze Jelgavas iela 58
1700 021 0068
1042 kv.m.
nav  nodots privatizācijai  lēmums
10.082006
 13.01.2006  M.Šoņas lauksaimniecības firma  Ģenerāļa Baloža 31A
1700 002 0009
4742 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums
02.11.2006
22.05.2006 Bruno PLĀTS

Mirdzas Ķempes iela 30 1700 044 0088 3527kv.m.

ir  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums 10.05.2007
19.06.2006 SIA "Jauna Nīca"

Liepu iela 9 1700 035 0053 1626 kv.m.

ir  nodots privatizācijai  lēmums
12.10.2006
20.06.2006 SIA "Saime I" Dzintaru iela 88A
1700 040 0416 1266 kv.m.
nav  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums
18.01.2007
29.06.2006 Kristaps Ginters

Ploāu iela 10
1700 014 0296
1392kv.m.

nav  nodots privatizācijai  lēmums
10.08.2006
20.07.2006 Areta Brauna

Brīvības iela 142
1700 022 0054
5158kv.m

nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
20.07.2006 Helmuts Caune Ķieģeļu iela 19
1700 034 0275
498kv.m
nav    
04.08.2006 Mirdza Oleksa  Alsungas iela 8
1700 002 0187
2714 kv.m.
ir  Pārsūtīts pēc piekritības  
07.08.2006 SIA "Karlshamn Express Baltic"

Neatkarības rotas 1
1700 003 0331
3616kv.m.

nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
07.08.2006 SIA "Ozolzīle" Kroņu iela 25
1700 020 0320
237 kv.m.
nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
07.08.2006 SIA "Baltijas krievu institūts" Liedaga iela 5
1700 043 0079
40895kv.m.
nav  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums
15.02.2007
15.08.2006 Biedrība "Kultūras un informācijas centrs K@2" Katedrāles iela 2
1700 002 0081
5404 kv.m.
nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
16.08.2006 SIA "B.T.K." Lazaretes iela 6
1700002 0125
11751 kv.m.
nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
18.08.2006 Dmitrijs Konarevs Mirdzas Ķempes ielas daļa blakus Gaujas Prospektam 36 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
21.08.2006 Rita Giļova  Saules iela 8
1700 031 0203
789 kv.m.
nav   nodots privatizācijai  lēmums 05.07.2007
 24.08.2006  Ķesters Jānis  1905.gada iela 35
1700 020 0253
383 kv.m
 ir  nodots privatizācijai  lēmums
12.10.2006
 25.08.2006 Gunārs Zatleris   Rendas iela 10
1700 023 0043
722 kv.m.
 nav  Kompensācijas zemesgabals  
 28.08.2006  SIA "Centrdomnaremont"  Brīvības iela 98b
1700 022 0008
5983 kv.m.
 nav  nodots privatizācijai  22.01.2004
 29.08.2006  Baptistu draudze "Evaņgēlija Gaisama"  Pulkveža Brieža 4
1700 002 0553
2823 kv.m.
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 29.08.2006  A/S "Mēs Liepājai"  Rožu laukums 1/4
1700 033 0191
4526 kv.m.
 nav    
 29.08.2006  SIA "Ezermala 1"  Ezermalas iela 1
1700 022 0029
1558 kv.m.
 nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
 29.08.2006  SIA "Liepājas namserviss"  Vētru ielā 2
1700 043 0308
3895 kv.m.
 nav    
 29.08.2006  Rūdolfs Eduards Kubilds

Daļa no Amatas iela 31/33
1700 034 0434
3896 kv.m

 nav  Nav ēku īpašnieks  
 31.08.2006  Gunta Rimkus  Artilērijas iela 2
1700 003 0025
12801 kv.m
 nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
 31.08.2006  Gunta Rimkus Aisteres iela 11
1700 015 0021
103037 kv.m 
 nav    
 31.08.2006  Gunta Rimkus  Mežs pie Medzes pag. robežas
1700 015 0006
49150 kv.m.
 nav    
 31.08.2006  Gunta Rimkus  Lībiešu iela 22
1700 001 0002
93911 kv.m
 nav  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums 12.04.2007
 31.08.2006  Gunta Rimkus  Lībiešu iela 22A
1700 001 0018
12716 kv.m
 nav  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums 12.04.2007
 31.08.2006  Gunta Rimkus  Grīzupes iela 100
1700 016 0025
33203 kv.m.
 nav    
 31.08.2006  Gunta Rimkus  Brīvības iela 187
1700 023 0028
16679 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Gunta Rimkus  Durbes iela 6
1700 014 0184
1590 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Gunta Rimkus  Ziemupes iela 30
1700 012 0676
1765 kv. m.
 nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
 31.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Ģenerāļa Baloža iela 11B
1700 002 0496
407 kv.m
 nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
 31.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Lazaretes iela 8B
1700 002 0497
 nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
 31.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Grīzupes iela 89
1700 015 0024
1333 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 30.11.2006
 31.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"

 Ludviķa iela 15 79/100 daļas
1700 032 0202
2526 kv.m

 nav    
 31.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Tukuma iela 4 74/100 daļas
1700 043 0100
6818 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 30.11.2006
 31.08.2006  SIA "Serviss V.J."  Ģenerāļa Baloža ielā 33A
1700 002 0134
13963 kv.m
 nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
 31.08.2006  SIA   "Revosa"  Flotes iela 3
1700 011 0368
11083 kv.m
 nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
 31.08.2006  Vladimirs Sverguns  14. novembra Bulvāris 19C
1700 023 0031
6290 kv.m
 nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
 31.08.2006  Biedrība "Jāšanas sporta bāze "Favorīts""
Reģ. Nr. 40008052119
 14.novembra bulvāris 56A
1700 001 0010
24293 kv.m.
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Aleksejs Gundarins  Liedaga iela 8/14
1700 040 0025
10776 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Vitalijs Skrkovins  Turaidas iela 8
1700 002 0103
3228 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Liepājas SEZ SIA  "Transwide services"  14.novembra bulvāris 17
1700 023 0085
6982 kv.m
 nav    
 31.08.2006  SIA "Revosa"  Flotes iela 5A
1700 011 0369
2193 kv.m
 nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
 31.08.2006  SIA LSEZ "Duna"  Flotes iela 5
1700 011 0313
16940 kv.m
nav   SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
 31.08.2006  SIA "Augusts"  Kapsētas iela 5
1700 015 0015
16374 kv.m
 nav    
 31.08.2006  SIA "Veiksme x"  Tirgus iela 22 daļu zemesgabala
1700 020 0481
8634 kv.m
nav   Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums 15.02.2007
 31.08.2006

 Ģimenes centrs "Mēs viens otram"
Reģ. Nr. 50008094311

 Ceriņu iela 2
1700 016 0008
14619 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Garāžu kooperatīvs "auto Varavīksne"  Baltijas iela 2
1700 002 0073
10554 kv.m.
 nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
 31.08.2006  SIA "Rietumu krasts"  Rietumkrasta iela 2
1700 043 0307
3344 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 05.07.2007
 31.08.2006  SIA "Rietumu krasts"  Rietumu krasta iela 1
1700 043 0306
3022 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 05.07.2007
 31.08.2006  SIA "Rietumu krasts"  Vētru iela 6
1700 043 0309
4121 kv.m
 nav  
 31.08.2006  Ivars Kesenfelds  Baznīcas iela 7
1700 033 0069
1672 kv.m
 nav    
 31.08.2006  SIA "Rietumu krasts"  Klaipēdas iela 104C
1700 043 0311
11847 kv.m
 nav  nodots privatizācijai   lēmums 27.09.2007
 31..08.2006  SIA "BMS Tehnoloģija"
Reģ. Nr. 50003510331
 SIA "Komunālā pārvalde" kapitāldaļas  nav    
  31..08.2006  SIA "BMS Tehnoloģija"
Reģ. Nr. 50003510331

 SIA "Liepājas RAS"
kapitāldaļas

 nav    
  31..08.2006  SIA "BMS Tehnoloģija"
Reģ. Nr. 50003510331

 SIA "VecLiepāja"
kapitāldaļas

 nav    
  31..08.2006  SIA "BMS Tehnoloģija"
Reģ. Nr. 50003510331
 SIA "Jaunliepāja"
kapitāldaļas
 nav    
 31..08.2006  SIA "BMS Tehnoloģija"
Reģ. Nr. 50003510331

 SIA "Liepājas autostāvvietas"
kapitāldaļas

 nav    
 31..08.2006  SIA "U.Pētersona nekustamo īpašumu birojs"
Reģ. Nr. 42103032411
 SIA "Karosta"
kapitāldaļas
 nav    
 31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Flotes iela 12
1700 011 0181
1733 kv.m
 nav    
 31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Cukura iela 36A
1700 002 0168
26458kv.m
 nav    
 31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Zemnieku iela 20b
1700 022 0121
830kv.m
 nav    
 31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Dorupes iela 51
1700 037 0250
522 kv.m
 nav    
 31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Bāriņu iela 31A
1700 033 0229
405kv.m
 nav    
 31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Ganību iela 211
1700 044 0173
21353 kv.m
 nav    
 31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Ganību iela 209A
1700 044 0172
13600 kv.m
 nav    
 31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Klaipēdas iela 136
1700 043 0305
7873 kv.m
 nav    
  31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Rebublikas iela 6
1700 044 0135
1179 kv.m
 nav    
  31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Krišjāņa Valdemāra iela 34
1700 036 0268
567 kv.m
 nav  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums 15.03.2007
  31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Krišjāna Valdemāra iela 30
1700 036 0263
 nav    
  31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Celtneku iela 1
1700 030 0037
517 kv.m
 nav    
  31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Cukura iela 32A
1700 002 0171
8126 kv.m
 nav    
 31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Cukura iela 6
1700 023 0024
5485 kv.m
 nav    
 31..08.2006  Rinalds Ekšteins

 Cukura iela 2 1700 023 0072
7829 kv.m

 nav    
 31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Zemnieku iela 22A
1700 022 0084
459 kv.m
 nav    
 31..08.2006  Rinalds Ekšteins  Dārza iela 47
1700 034 0337
547 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 03.07.2008
 31..08.2006

 SIA "SD Autocentrs"'
Reģ. Nr. 42103012097

 Bāriņu iela 14A
1700 033 0142
360 kv.m
 nav    
 31..08.2006  LSEZ SIA "Liepaja Trans Strorange"
Reģ. Nr. 42103014524
 14.novembra bulvāris 19A
1700 023 0032
20491 kv.m
 nav    
 31..08.2006  SIA "Baltic SEA Park Development"  Klaipēdas iela 138
1700 043 0084
254302kv.m
 nav  Atsauksts privatizācijas ierosinājums  
 31..08.2006  Ivars Tomsons  Reiņu meža iela 1A
1700 044 0519
2360 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 31.07.2008
 31..08.2006  Ivars Tomsons  Projektētā iela 16
1700 043 0128
1835 kv.m
 nav    
 31..08.2006  A/S "Mēs Liepājai"
Reģ.Nr. 42103021846
 Slimnīcas iela 40/48
1700 016 0019
254286 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31..08.2006  A/S "Mēs Liepājai"
Reģ.Nr. 42103021846
 Slimnīcas iela 50/52
1700 016 0024
100693 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31..08.2006  A/S "Mēs Liepājai"
Reģ.Nr. 42103021846
 Slimnīcas iela 22
1700 016 0014
150062 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31..08.2006  A/S "Mēs Liepājai"
Reģ.Nr. 42103021846
 Vecā ostmala 25
1700 033 0198
720kv.m
 nav    
 31.08.2006  A/S "Mēs Liepājai"
Reģ.Nr. 42103021846
 Vecā ostmala 27
1700 033 0257
910 kv.m
 nav    
 31.08.2006  A/S "Mēs Liepājai"
Reģ.Nr. 42103021846
 Vecā ostmala 28
1700 033 0258
589 kv.m
 nav    
 31.08.2006  A/S "Mēs Liepājai"
Reģ.Nr. 42103021846
 Vecā ostmala 30
1700 033 0197
607 kv.m
 nav    
 31.08.2006  A/S "Mēs Liepājai"
Reģ.Nr. 42103021846
 Kārļa Zāles laukums 3
1700 033 0254
561 kv.m
 nav    
 31.08.2006  A/S "Mēs Liepājai"
Reģ.Nr. 42103021846
 Kārļa Zāles laukums 2A
1700 033 0219
426 kv.m
 nav    
 31.08.2006  A/S "Mēs Liepājai"
Reģ.Nr. 42103021846
 Lielā iela 14A
1700 032 0147
2826 kv.m
 nav    
 31.08.2006  A/S "Mēs Liepājai"
Reģ.Nr. 42103021846

 Vecā ostmala 26
1700 033 0256
841 kv.m

 nav    
 31.08.2006  A/S "Mēs Liepājai"
Reģ.Nr. 42103021846

 Slapjā iela 1
1700 044 0167
16095 kv.m

 nav  Nevar ierosināt nav ēku īpašnieks  
 31.08.2006  SIA "Māja - investīciju grupa"
Reģ. Nr. 42103027088
 Kūrmājas prospekts 1
1700 032 0167
619 kv.m
 nav    
 31.08.2006  SIA "Māja - investīciju grupa"
Reģ. Nr. 42103027088
 Kuršu iela 14A
1700 036 0215
825 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 21.12.2006
 31.08.2006  SIA "Māja - investīciju grupa"
Reģ. Nr. 42103027088
 Kūrmājas prospekts 20
1700 031 0106
943 kv.m
 ir  nodots privatizācijai  lēmums 02.11.2006
 31.08.2006  SIA "Māja - investīciju grupa"
Reģ. Nr. 42103027088
 Vites iela 8A
1700 035 0115
535 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Kohareņķo Jurijs  Nākotnes iela 2/4
1700 002 0300
9120 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Uldis Pētersons  Imantas iela 1
1700 002 0252
5075 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Staņislavs Bliža  Atmodas bulvāris 16A
1700 003 0015
355 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Uldis Pētersons  Krasta iela 4
1700 003 0010
1201 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Ieva Kandevica  Rubeņu iela 2
1700 011 0403
6174 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 15.02.2007
 31.08.2006  Ieva Kandevica  Rubeņu iela 22
1700 011 0410
2311 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Ieva Kandevica  Ploču iela 3
1700 014 0307
2523 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Jevgēņija Daģisa  Zirgu sala 1
1700 025 0001
104145 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Ieva Kandevica  Ģenerāļa Baloža iela 35A
1700 002 0132
49291 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Ieva Kandevica  Ģenerāļa Baloža iela 29A
1700 002 0094
56644 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Aleksejs Gundarins  Pērkones iela 29/31
1700 040 0392
43305 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Aleksejs Gundarins  Liedaga iela 6A
1700 040 0437
5506 kv.m
 nav  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums 15.02.2008
 31.08.2006  SIA "Jaunā Nīca"
Reģ. Nr. 42103020183
 Celtnieku iela 23
1700 031 0198
1752 kv.m
 ir    
 31.08.2006  Ivars Tomsons  14.Novembra bulvāris 14/18
1700 023 0034
11964 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Surens Karapetjans  Virssaiša iela 2
1700 002 0301
5140 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Reutovs Aleksandrs

 Tukuma iela 5/9
1700 043 0301
11784 kv.m

 ir  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Viktorija Kļause

 Duņu iela 6A
daļu (2ha)
1700 023 0076
1055030 kv.m

 nav    
 31.08.2006  Tamara Dovbijs  Turaidas iela 2A
1700 002 0288
14750
 ir  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Romualds Pocjuss  Oskara Kalpaka iela 123
1700 010 0004
11583 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Romualds Pocjuss  Piestātnes iela 1
1700 002 0559
2376 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Agris Auders

SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs"
kapitāldaļas

 nav  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums 15.03.2007
 31.08.2006  Agris Auders  

SIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs"
kapitāldaļas

 nav  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums 15.03.2007
 31.08.2006  Agris Pīrāgs  Durbes iela 3
1700 014 0192
1648 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Jānis Gūts  Cietokšņa iela 4
1700 031 0090
5202 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Aleksejs Gundarins  Liedaga iela 8/14
1700 040 0025
10776 kv.m
ir    
 31.08.2006  Osvalds Sils  Celtnieku iela 12
1700  031 0127
1495 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
31.08.2006  Raimonds Lācis  Ugāles iela 8
1700 044 0155
6349 kv.m domājamās daļas
 nav    
 31.08.2006  SIA "A & E Alianse"  Jūras iela 25/29
1700 032 0156
1610 kv.m
 nav  Atsauksts privatizācijas ierosinājums  
 31.08.2006  SIA "A & E Alianse"  Dzintaru iela 26
1700 035 0073
1751 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
  31.08.2006  SIA "A & E Alianse"  Dzintaru iela 28/30
1700 035 0062
3258 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
  31.08.2006  SIA "A & E Alianse"  Kungu iela 5
1700 033 0155
917 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Aivars Sproģis  Evalda Rimbenieka iela 1
1700 035 0104
5757 kv m
 nav  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums 12.04.2007
 31.08.2006  Aivars Sproģis  Peldu iela 62
1700 035 0135
574 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Aivars Sproģis  Uliha iela 49
1700 032 0182
1251 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Aivars Sproģis  Dzintaru iela 90
1700 040 0368
8098 kv.m
 nav  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums 12.04.2007
 31.08.2006  Aivars Sproģis  Peldu iela 56
1700 035 0118
2142 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  SIA "A & E Alianse"  Klaipēdas iela 94
1700 043 0121
12832 kv.m
 nav  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums 12.04.2007
 31.08.2006   SIA "A & E Alianse"  Ganību iela 122/128
1700 042 0561
12898 kv.m
 nav  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums 12.04.2007
  31.08.2006  SIA "Reklāmas studija"  Muitas iela 3
1700 031 0136
3169 kv.m
 nav  Noraidīts privatizācijas ierosinājums  lēmums 12.04.2007
 31.08.2006  Ritvars Sproģis  Peldu iela 9
1700 036 0283
760 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Ritvars Sproģis  Kurzemes iela 1
1700 032 0192
721 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 31.08.2006  Ritvars Sproģis  Peldu iela 28/30
1700 032 0088
986 kv.m
 nav  Pārsūtīts pēc piekritības  
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Alejas iela 27
1700 036 0233
1432 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 31.08.2006   LSEZ SIA "Liepaja Trans Strorange"   14.novembra bulvāris 17A
1700 023 0086
19484 kv.m
 nav    
 31.08.2006  LSEZ "Beaverhall Developers L"  Atmodas bulvāris 21A
1700 02 0080
8482 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  
 11.08.2006  biedrība "Kultūras un informācijas centrs K@2"  Imantas iela 3A
1700 002 0337
4107kv.m
 nav  SEZ teritorija (Nav nododami privatizācijai)  
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"

 Dārza iela 42a
1700 034 0459
1351kv.m

 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Kārklu iela 1
1700 015 0007
2145 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006   SIA "Liepājas enerģija"  Dzērves iela 15A
1700 042 0595
605.kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006   SIA "Liepājas enerģija"  Mirzdas Ķempes iela 4
1700 044 0111
232 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006   SIA "Liepājas enerģija"  Strazdu iela 22
1700 011 0377
483 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006   SIA "Liepājas enerģija"  Eduarda Tise ielā 89
1700 042 0601
1470 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Roņu iela 3A
1700 031 0088
2633 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Mirdzas Ķempes iela 24
1700 044 0069
841 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Brāļu iela 3
1700 032 0253
627 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Saules iela 15
1700 031 0072
1029 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Baseina iela 14
1700 020 0396
1409 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Mirdzas Ķempes iela 8A
1700 044 0152
409 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Ugāles iela 5A
1700 044 0083
1219 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006 SIA "Liepājas enerģija"  Lauku iela 29
1700 041 0409
4086 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Oskara Kalpaka iela 103A
1700 011 0353
747 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Atmodas bulvāris 10B
1700 002 0070
1196 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Klāva Ukstiņa iela 9
1700 036 0351
1109 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"

 Mirdzas Ķempes iela 3A
1700 044 0108
357 kv.m

 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 24.08.2006  Dmitrijs Čerņins  Ceriņu iela 8
1700 016 0032
720 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.04.2007
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Atmodas bulvāris 16
1700 002 0061
14424 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Vītolu iela 13
1700 032 0176
2888kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Oskara Kalpaka iela 60A
1700 011 0289
637 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Kārklu iela 6A
1700 015 0038
670kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Grīzupes iela 10
1700 002 0178
10078 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
  23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Dzērves iela 11
1700 042 0591
1315 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
  23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Cieceres iela 49
1700 044 0075
1665 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
  23.08.2006  SIA "Liepājas enerģija"  Ēdoles iela 18
1700 044 0075
893 kv.m
 nav  nodots privatizācijai  lēmums 13.11.2006
 31.08.2006  Edgars Dreija  14.novembra bulvāris 30
1700 014 0358
9812 kv.m
 nav    
 31.08.2006  Rinalds Ekšteins  Evalda Rimbenieka iela 2A
1700 035 0105
1562 kv.m
 nav