Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Pašvaldība - Nekustamie īpašumi

Nekustamie īpašumi

  Liepājas administratīvā teritorija aizņem 6806,7 ha, no kuriem*:

 • Pašvaldības īpašumā: 1717,5  ha 
 • Valsts īpašumā: 413,4 ha
 • Juridiskām personām piederoši: 586,8 ha
 • Fiziskām personām piederoši: 433,4  ha
 • Jauktie īpašumi: 238,6 ha
 • Zeme zemes reformas pabeigšanai: 55,8 ha
 • Rezerves zemes fonda zeme: 16,5 ha
 • Pašvaldībai piekritīgā zeme: 1258,5 ha
 • Valtsij piekritīgā zeme: 950,7 ha 
 • Lietojumā nodotā zeme:
   - fiziskām personām: 13,7 ha
   - juridiskām personām: nav

* Dati pēc Valsts zemes dienesta sagatavotā Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo zemes vienību zemes pārskata uz 2016. gada 1. janvāri

Pašvaldības zeme*

 • Liepājas kopējā teritorija – 6806,7 ha, tajā skaitā pašvaldībai piederošā un piekrītošā zeme: 2977,1 ha, no kuras:
 • Mežu zeme – 981,1 ha
 • Ceļi un ielas – 517,5 ha
 • Zeme zem ēkām un pagalmiem – 223,9 ha
 • Kapsētu aizņemtā teritorija – 72,4 ha
 • Zeme zem ūdeņiem  92,8  ha

* Dati pēc Valsts zemes dienesta sagatavotā Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo zemes vienību zemes pārskata uz 2016. gada 1. janvāri

Apbūve un dzīvojamais fonds

 • Pavisam pilsētā uzskaitīts – 19 350 ēkas
 • Kopējais dzīvojamo māju skaits (dažāda tipa) – 5274
 • Kopējais pašvaldības dzīvojamo māju skaits –  1447
 • Ar Domes lēmumu nodotas apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas sabiedrībām: 1326
 • Pašvaldībai piederošo dzīvokļu skaits (bez soc.mājām) – 4776


Parki

Raiņa parks (125 945 m2)
 Adrese: Brīvības 18/24
 Kadastra Nr. 1700-021-0229
 Zemes kopplatība: 16 387m2

 Adrese: Brīvības 30/40
 Kadastra Nr. 1700-021-0144
 Zemes kopplatība: 109 558 m2

Jūrmalas parks (33 3910 m2)
 Adrese: Jūrmalas parks
 Kadastra Nr. 1700-035-0142
 Zemes kopplatība (bez stadionu zemes): 299 881 m2

Ventspils ielas parks (37 331 m2)
 Adrese: Ventspils iela  15/25
 Kadastra Nr. 1700-012-0769
 Zemes kopplatība: 35 196 m2


Meži

Liepājas mežu platība*: 981,1 ha, no kuriem lielākie:

 • Reiņu mežs – 134 ha
 • Karostas mežs – 568,42 ha

 * Dati pēc Valsts zemes dienesta sagatavotā Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo zemes vienību zemes pārskata uz 2016. gada 1. janvāri


Ielas

Atbilstoši informācijai Liepājas pilsētas ielu reģistrā uz 2016. gada 1. janvāri:

 • Kopējais Liepājas ielu garums: 269,994  km
   no kurām:
 • Melnais segums:  165,368 km
 • Bruģakmens segums: 22,345 km
 • Cementbetona segums: 9,234 km
 • Grants (šķembu) segums:  48.013 km
 • Bez seguma:  25.034 km

  Bez tam :
  • Veloceļi: 45 km

Pludmale

 • No Z robežas līdz Z molam:
  – Aizsargjosla: 131,2 ha, tajā skaitā:
  Pludmale: 67,6 ha
 • No D mola līdz D robežai:
  – Aizsargjosla: 90,6 ha, tajā skaitā:
  Pludmale: 18,5 ha


Ezeri Liepājas administratīvajā teritorijā

 • Liepājas ezers ~ 600 ha
 • Tosmares ezers ~ 400 haTilti

 • Tramvaja tilts - Lielā iela/Rīgas iela
 • Jaunais tilts – Ganību iela
 • Kalpaka tilts – O.Kalpaka/Atmodas bulvāris


Pieminekļi un memoriāli

 • Bojā gājušo zvejnieku un jūrnieku piemineklis Kūrmājas prospekta galā
 • Piemineklis 1919. gada brīvības cīnītājiem O. Kalpaka ielā 87
 • II pasaules kara laikā nogalināto piemiņas vieta Lībiešu ielā 331
 • Memoriālā siena Zaļajā Birzī, veltīta II pasaules kara upuriem
 • Roņu ielā 6, veltīta II pasaules kara upuriem
 • Piemineklis 1941. gada upuriem Rīgas ielā 2


Piemiņas zīmes un plāksnes

 • Piemiņas plāksne 1905. gada notikumu cīnītājiem Rīgas ielā 63/65
 • Piemiņas zīme 1919. gada cīnītājiem 14. novembra bulvārī
 • Piemiņas zīme Liepājas ebreju GETO Kungu ielā 31/33
 • Piemiņas zīme Pirmajai pagaidu valdībai Vecajā ostmalā
 • Koka krusts II pasaules kara upuriem Invalīdu ielā 5
 • Pilsētas robežzīme (dienvidu)
 • Pilsētas robežzīme (Rīgas virziens)
 • Centrālā strūklaka Jūrmalas parkā
 • Strūklaka “Zivtiņa” Jūrmalas parkā

Veltītas nozīmīgiem notikumiem/cilvēkiem:

 • Piemiņas zīme 1905. gada notikumiem Jūrmalas ielas galā pie Jūrmalas parka
 • Piemiņas akmens Alfrēdam Klestrovam Brīvības ielā 205


Kapsētas 

Ziemeļu kapi
 Adrese: Oskara Kalpaka 87
 Kadastra Nr. 1700-011-0288
 Platība: 45 670 m2

 Garnizona kapi
 Adrese: Ģenerāļa Baloža 37
 Kadastra Nr. 1700-002-0181
 Platība: 39 147 m2

Dienvidu kapi
 Adrese: Klaipēdas 150
 Kadastra Nr. 1700-043-0087
 Platība: 377 724 m2

Līvas kapi
 Adrese: Cenkones 18/20
 Kadastra Nr. 1700-040-0382
 Platība: 55 446 m2

Centrālie kapi
 Adrese: Klaipēdas 83
 Kadastra Nr. 1700-043-0104
 Platība: 17 3510 m2

Vecie kapi
 Adrese: Kaiju 31
 Kadastra Nr. 1700-020-0412
 Platība: 32 529 m2