Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Sākums - Autortiesības

Autortiesības

Portālā izmantoto aģentūru, laikrakstu un portālu informatīvo vai foto materiālu kopēšana, arhivēšana, pārveidošana vai pārpublicēšana citos drukātos vai elektroniskos medijos kategoriski aizliegta bez rakstiskas saskaņošanas ar liepaja.lv.

Jebkura oriģinālmateriālu izplatīšana nekomerciālos nolūkos pieļaujama tikai, saskaņojot ar liepaja.lv, kā arī pievienojot atbilstošas atsauces un logo.

Iesūtot informāciju liepaja.lv, jūs nododat autortiesības liepaja.lv pārziņā, kura patur tiesības iesūtīto informāciju izmantot un publicēt.

Portālā publicēto autoru viedokļi var atšķirties no portāla viedokļa.

Interneta portāls liepaja.lv neuzņemas atbildību par pārpublicēto informāciju no sadarbības partneru materiāliem.