Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Normatīvie akti

Normatīvie akti

Liepājas domes normatīvo aktu meklētājs

Normatīvo aktu meklētājā jums ir iespēja meklēt pašvaldības pieņemtos normatīvos aktus, izmantojot paplašinātu meklētāja filtru. Nepieciešams izvēlēties vai ierakstīt meklējamā dokumenta veidu, pieņemšanas datumu vai gadu, kā arī, ja iespējams, konkrētā dokumenta numuru.

Saistošie noteikumi, kas stājas spēkā 2018. gadā:

"Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2015. gada 14. maija saistošajos noteikumos nr. 13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" (.pdf)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2017. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā" (.pdf)

Saistošie noteikumi "Par Liepājas pilsētas pašvaldības pabalstu krīzes situācijā" (.pdf)

Saistošie noteikumi "Par Liepājas pilsētas pašvaldības materiālo palīdzību atsevišķā situācijā" (.pdf)

Saistošie noteikumi "Liepājas pilsētas domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr. 20 "Par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakaot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" atzīšanu par spēku zaudējušiem (.pdf)

Saistošie noteikumi "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pilsetas pašvaldībā"(.pdf)

Saistošie noteikumi "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2015. gada 16. aprīļa saistošajos noteikumos nr. 11 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā" (.pdf)

 Informācija ievietota 2017. gada 29. decembrī


 

Domes sēžu dienas kārtības un sēžu protokoli pieejami ŠEIT

Pastāvīgo komiteju dienas kārtības un sēžu protokoli pieejami ŠEIT