Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Attīstības plānošana - Reģionālie plānošanas dokumenti

Reģionālie plānošanas dokumenti

Reģionāla līmeņa ilgtermiņa plānošanas dokuments (līdz 25 gadiem) ir „Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam” (apstiprināts 2008.gada 9.janvārī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē)

Reģionāla līmeņa vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) attīstības dokumenti:
- Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģijas projekts (pdf 1253 KB) (konceptuāli apstiprināts 2004.gadā)
- Kurzemes plānošanas reģiona Rīsības plāns 2010.-2013.gads (apstiprināts 2010.gada 4.novembrī Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē)
Plāns un tā pielikumi apskatāmi www.kurzemesregions.lv sadaļā 'Plānošanas dokumenti'.