Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Sabiedrība - Arodbiedrības Liepājā

Arodbiedrības Liepājā

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Liepājas arodbiedrību centrs

  Celtnieku iela 19
tālr. 6 34 23095
fakss 6 34 27681
e-pasts lacentrsapollo.lv 
www.lbas.lv
LBAS Liepājas arodbiedrību centrs dibināts 1994.gada 23.martā tā mērķi un uzdevumi :
 • koordinēt un konsolidēt Liepājas arodorganizācijas;
 • izstrādāt saskaņotu arodbiedrību politiku reģionā;
 • veicināt sociālo dialogu ar Liepājas pilsētas domi un darba devēju organizācijām;
 • paust un pārstāvēt reģiona arodorganizāciju kopējo viedokli un prasības;
 • pārstāvēt AC un arodorganizāciju intereses valsts un pašvaldību institūcijās;
 • organizēt un piedalīties dažādās akcijās arodbiedrību mērķu sasniegšanai.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrība „LAKRS” Liepājas reģionālais centrs

 

Celtnieku iela 19
tālr. 6 34 23095
fakss 6 34 27681
e-pasts lacentrsapollo.lv, arodbiedribalakrs.lv 
www.lakrs.lv

LAB „LAKRS” ir brīvprātīga, neatkarīga un  trešā lielākā arodbiedrība, kurā apvienojušies 198 pakalpojumu sfēras - viesnīcās, transportā, restorānos, valsts iestādēs, siltumražošanas uzņēmumos un citur strādājošie.Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācijas
Pilnvarnieks Liepājā

 

Celtnieku iela 19
tālr. 6 34 23095
fakss 6 34 27681
e-pasts utafbtv.lv 
www.itf.org.uk

 

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības AS „LAUMA” arodorganizācija

 

Ziemeļu iela 19
tālr./fakss 6 34 47277
e-pasts arodkomlauma.lv 

Arodorganizācija katru gadu slēdz ar darba devēju Darba koplīgumu un tas nodrošina arodbiedrības biedriem papildus garantijas  sociālās palīdzības saņemšanai.

Arodorganizācijas mērķis ir apvienot uzņēmumā nodarbinātos arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai aizstāvētu ekonomiskās, sociālās, profesionālās tiesības un intereses, kā arī sniegt palīdzību arodbiedrības biedriem darba, sadzīves un sociālo tiesību jautājumos.

Nodrošina arodbiedrības aktīva apmācību un aktīvi piedalās  Liepājas Arodbiedrību Centra organizētajos pasākumos un akcijās, kā arī darbojas  Latvijas Industriālo nozaru Arodbiedrībā.Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Liepājas pilsētas padome

  Celtnieku iela 19
tālr. 6 34 27589
fakss 6 34 36541
e-pasts lkdafapollo.lv 

LKDAF biedri ir strādājošie kultūras un izklaides industrijas iestādēs, neatkarīgi no to finansējuma avotiem - mūzikas un mākslas skolās, augstskolās, amatniecības skolās,bibliotēkās, kultūras namos, centros, muzejos, teātros, kinoteātros, orķestros, videonomās, laikrakstu redakcijās, televīzijas kompānijās, radio, koncertdirekcijās, koncertorganizācijās, sporta bāzēs, tūrisma firmās, spēļu zālēs, zooloģiskajos dārzos.

LKDAF savu biedru intereses aizstāv, veidojot sociālo dialogu ar darba devējiem, ar valsts un pašvaldību institūcijām, Kultūras ministrijā, Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā un Saeimas Darba un sociālo lietu komisijā.Liepājas Metalurgu arodbiedrība 

  Brīvības iela 93
tālr. 6 34 55353, 6 34 55137
e-pasts arodbiedribametalurgs.lv 

Liepājas Metalurgu arodbiedrībā apvienojas Liepājas teritorijā strādājošie metalurģiskās un metālapstrādes nozares uzņēmumos nodarbinātie darbinieki.Latvijas Meža nozaru  arodu biedrības AS Liepājas papīrs arodorganizācija

  Pļavu iela 17
tālr. 6 34 22112
e-pasts lmnalmna.lvrozeliepajaspapirs.lv 

Latvijas Meža nozares arodbiedrība sevī apvieno mežizstrādes, kokapstrādes un papīra ražošanas organizācijas.  A/s “Liepājas papīrs” a/o ir dibināta 2003. gada 24. februārī, tās mērķis ir pārstāvēt arodorganizācijas biedru intereses pārrunās ar darba devēju, veicināt sociālo dialogu starp abām pusēm, aktīvi piedalīties darba aizsardzības jautājumu risināšanā.Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība(LIZDA) Liepājas pilsētas padome

 

Uliha iela 36
tālr. 6 34 89167
fakss 6 34 89170
e-pasts irenalip.lv 

LIZDA biedri ir izglītības iestāžu darbinieki, pedagogi, medmāsas un tehniskie darbinieki, Liepājas vispārizglītojošās skolās, Mākslas vidusskolā, Liepājas 31.arodvidusskolā, Jūrniecības koledžā, Katoļu pamatskolā, pirmsskolas izglītības iestādēs, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, ārpusskolas izglītības iestādēs, Izglītības pārvaldē, Bērnu namā, Speciālā internātpamatskolā un Internātpamatskolā.

LIZDA ir viena no lielākajām arodorganizācijām Liepājā.

LIZDA vienmēr aktīvi ir iesaistījusies darbā par izglītības sistēmā strādājošo darba algu paaugstināšanu.Latvijas Tirdzniecības arodbiedrības Liepājas reģiona tirdzniecības darbinieku arodbiedrība

 

Brīvības iela 56
tālr. 6 34 22658
e-pasts ltapinbox.lv 

Latvijas Tirdzniecības arodbiedrības Liepājas reģiona tirdzniecības darbinieku arodbiedrība:

 • apvieno un aicina pievienoties tirdzniecības , ēdināšanas un maizes ražosanas uzņēmumu darbiniekus;
 • aizstāv biedru darba un sociālās tiesības un intereses;
 • izstrādā un slēdz darba koplīgumus ar darba devējiem;
 • sniedz juridiskas konsultācijas.

Sadarbojas ar:

 • nozares Darba  devēju organizāciju - Latvijas Tirgotāju asociāciju;
 • radniecīgo Dānijas arodbiedrību;
 • Starptautisko arodbiedrību apvienību UNI/ Union Network International/.


Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrība (LLPNA)

 

tālr. 6 34 07623
fakss 6 7226120
e-pasts latuinbox.lv 

Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrībā ir apvienojušies darbinieki, kuri strādā pārtikas ražošanā, lauksaimniecībā, pārstrādē  un citās ar laukiem saistītās radniecīgās nozarēs(zivsaimniecībā), kā arī mācību iestāžu studenti un  audzēkņi, zemnieki, kuri nealgo  darbiniekus un pašnodarbinātās personas.Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības Liepājas pilsētas centrālās slimnīcas arodorganizācija

 

Slimnīcas iela 25
m.t. 2 9509038
fakss 6 7273543
e-pasts aldasaone.lv, sabine_lvsadalattur.lv 

Arodorganizācijā apvienojušies LPCS darbinieki. Noslēgts Darba koplīgums. Arodorganizācija piedalās sarunās ar darba devēju par darba samaksu, saskaņo Atvaļinājuma grafikus. LVSADA ir izveidota krājaizdevu sabiedrība un biedri, kā arī viņu ģimenes Locekļi ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem.