Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Attīstības plānošana - Liepājas pilsētas plānošanas dokumenti

Liepājas pilsētas plānošanas dokumenti


Visus augstāk minētos dokumentus drukātā formātā var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC) Rožu ielā 6, Liepājā, 1.stāvā, kā arī APC filiālē Mazā domē Karostā, Ģenerāļa Baloža ielā 1, Liepājā.
 
Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam uzraudzība
 Liepājas pilsētas nozaru plānošanas dokumenti (spēkā esoši)


KŪRORTA ATTĪSTĪBA

Liepājas kūrorta attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam (.pdf)
(izstrādāta ar mērķi iegūt kūrorta zonas statusu daļai Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas)

Liepājas pilsētas domes 2015. gada 19. februāra lēmums nr. 64 "Par Liepājas kūrorta attīstības koncepciju 2015. - 2020. gadam" (.pdf)

Kontaktpersona:
Elīna Tolmačova
Vides, veselības un sabiedrība līdzdalības daļas vadītāja
Liepājas pilsētas dome
Tālr. 6 34 04747
E-pasts: elina.tolmacova@dome.liepaja.lv

ILGTSPEJĪGAS ENERĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNS

Eiropas Savienībā (ES) viena no prioritātēm ir mazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām, tāpēc ES un tās dalībvalstīs tiek atbalstīti dažādi pasākumi energoefektivitātes veicināšanai, vietējo un atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanai, kā arī vides apziņas celšanai. Šādi pasākumi tiek veikti ne tikai, lai nodrošinātu ES kopīgo mērķu sasniegšanu, ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko izaugsmi, bet arī lai pašvaldības spētu pārdomāti attīstīties un saviem iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi.

Šis dokuments ir viens no Latvijas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāniem, kas izstrādāti Eiropas Komisijas programmas „Saprātīga enerģija Eiropai” projekta „Meshartility” ietvaros, lai veicinātu pārdomātu pašvaldību izaugsmi, izpratni par kvalitatīvu un tīru apkārtējo vidi, ilgtspējīgu un energoefektīvu attīstību. Plašāka informācija par projektu un projekta partneriem pieejama mājas lapā www.meshartility.eu .

Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2014. - 2020. gadam (.pdf)

Kontaktpersona:
Mārtiņš Tīdens
Izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos
Liepājas pilsētas dome
Tālr.: 6 34 04784
E-pasts: martins.tidens@dome.liepaja.lv
 

PILSĒTVIDES PIEEJAMĪBA

Rīcības programma vides pieejamības nodrošināšanai Liepājā (UNIVERSĀLAIS DIZAINS) (.pdf)

Kontaktpersona:
Mārtiņš Ābols
Attīstības pārvaldes vadītājs
Liepājas pilsētas dome
Tālr.: 6 34 04802
E-pasts: martins.abols@dome.liepaja.lv


OSTA UN SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ ZONA


Liepājas Speciālā ekonomiskās zonas attīstības plāns 2008.-2017.gadam (.pdf)

Kontaktpersona:
Ivo Koliņš
Liepājas LSEZ Mārketinga un investīciju daļas vadītājs
Tālr. 6 34 427477
E-pasts: ivo@lsez.lv
Mājas lapa: www.liepaja-sez.lv  


KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

Saistošie noteikumi "Par siltumapgādes kārtību Liepājas pilsētā" (.pdf)


Kontaktinformācija:
Izpilddirektora birojs
Liepājas pilsētas dome
Tālr.: 6 34 04751
E-pasts: daina.matule@dome.liepaja.lv