Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Attīstības plānošana - Likumdošanas ietvars

Likumdošanas ietvars

Vispārīgi attīstības plānošanas sistēmu Latvijā nosaka „Attīstības plānošanas sistēmas likums" (spēkā ar 2009.gada 1.janvāri), kurš nosaka:

 • attīstības plānošanas dokumentu veidus 
   - politikas plānošanas dokumenti
   - teritoriju attīstības plānošanas dokumenti
   - institūciju vadības dokumenti
 • attīstības plānošanas dokumentu līmeņus 
   - nacionāls
   - reģionāls
   - vietējs
 • attīstības plānošanas dokumentu darbības termiņus 
   - ilgtermiņā līdz 25 gadiem
   - vidējā termiņā līdz 7 gadiem
   - īstermiņā līdz 3 gadiem
 • attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju, attīstības plānošanas sistēmas vadības un koordinācijas mehānismu

Konkrētas prasības attiecībā uz teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ir noteiktas "Reģionālās attīstības likumā", tai skaitā arī prasības attīecībā uz vietējā pašvaldībā nepieciešamajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.


Pakārtoti likumam par attīstības plānošanu ir sagatvoti MK noteikumi “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” (spēkā ar 5.09.2010.), kuri nosaka minimālās prasības iedzīvtāju iesaistīšanai šajā procesā.  

Metodiskais materiāls saistībā ar attīstības plānošanu:
- Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī