Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Attīstības plānošana - Nacionālie plānošanas dokumenti

Nacionālie plānošanas dokumenti

Nacionāla līmeņa ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) plānošanas dokuments Latvijā ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam jeb Latvija2030. (apstiprināta Saeimā 10.jūnijā, 2010.gadā). Vairāk informācijas www.latvija2030.lv 

Nacionāla līmeņa vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) plānošanas dokuments Latvijā ir Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam