Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Sabiedrība - Liepājas zonālais valsts arhīvs

Liepājas zonālais valsts arhīvs

Liepājas zonālais valsts arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva teritoriāla struktūrvienība, kas nodrošina Nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu Liepājas pilsētā, kā arī Aizputes, Alsungas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Skrundas un Vaiņodes novados. 

Lasītava atvērta
darba dienās plkst. 9:00 – 16:00
Izziņas un konsultācijas sniedz darba dienās plkst. 8:30 – 17:00


Adrese: Republikas iela 11, Liepāja , LV-3401
Tālrunis: 29467012
E-pasts: liepaja@arhivi.gov.lv
https://www.arhivi.gov.lv