Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Attīstības plānošana - ITI projektu iesniegumu atlase

ITI projektu iesniegumu atlase


 
Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 17.septembra rīkojumu Nr.569 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām” un saskaņā ar noslēgto deleģēšanas līgumu par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu starp Finanšu ministriju kā vadošo iestādi un Liepājas pilsētas pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība), Pašvaldība nodrošinās integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi šādiem specifiskā atbalsta mērķiem, turpmāk – SAM:

 
 Informācija atjaonota 2017. gada 28. augustā