Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Attīstības plānošana - ITI projektu iesniegumu atlase - 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķis jaunā redakcija

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķis jaunā redakcija

 
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta jaunā redakcijā 
„Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

 
 
Liepājas pilsētas pašvaldība informē, ka saskaņā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos (MK 2017.gada 6.jūnija noteikumi Nr.310 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi””)
2017.gada 20.decembrī ar Liepājas pilsētas domes rīkojumu Nr. 267 “Par 5.6.2.SAM projektu iesniegumu atlases dokumentācijas apstiprināšanu jaunā redakcijā”  ir apstiprināts 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikums un pielikumi jaunā redakcijā.

Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš: No 2017.gada 12.jūnija līdz 2017.gada 29.decembrim
Publicēšanas datums: 2017.gada 28. decembris
 

Dokumenti un materiāli:
 
Projektu iesniegumu atlases nolikums (20.12.2017. redakcija)

Projekta iesnieguma veidlapa (20.12.2017. redakcija)