Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Sabiedrība - Draudzes

Draudzes

Mājas lapas sadaļā "Draudzes", tiek ievietota /atjaunota tikai draudžu iesūtītā informācija.

Liepājas Svētās Trīsvienības evanģeliski - luteriskā draudze

 Mācītājs Pēteris Kalks
 Lielā iela 9, Liepāja, LV - 3401
 m.t. 2 6172081
 e-pasts kalksinbox.lv 

 Kontaktpersona draudzē
 Anita Brantevica
 m.t. 2 5914456
 e-pasts: trinitatisinbox.lv 
 www.trinitatis.lv

Foto: Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda arhīvs

Dievkalpojumi:

 •  ceturtdienās plkst.18.00
 • svētdienās plkst. 10.00

Regulāri tiek atjaunota informācija par draudzes aktivitātēm ikmēneša kalendārā, stendā, kas izvietots pie katedrāles ieejas un draudzes mājaslapā www.trinitatis.lv


Liepājas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca

 

 Mācītājs Jānis Bitāns
 Mācītājs Andris Brikšķis

 Kuršu laukums 5/6, Liepāja
 t.: 63424231
 m.t. 2 9421982
 e-pasts: sv.annas.draudze@apollo.lv

 Draudzes māja:
 E. Veidenbauma ielā 10, Liepāja

 Kontaktpersons draudzē
 Kristīne Ketverte
 m.t. 29161567
 e-pasts: kristinett@inbox.lv

Dievkalpojumi:

 • pirmdien, otrdien, trešdien, piektdien plks. 7.30
 • ceturtdien 19.00
 • sestdien, svētdien 10.00

Pusdienas lūgšana katru darba dienu plkst. 12.00

Draudzē tiek rīkoti semināri, lekcijas, bet par to informējam atsevišķi.


Liepājas Lutera draudze


 Mācītājs Raitis Šēners
 Jelgavas iela 58
 m.t. 2 6417168
 e-pasts raitisshenersinbox.lv 

 Kontaktpersona draudzē
 Uģis Deķeris
 m.t.: 26324444
 e-pasts: dekeris@hotmail.com

 www.liepajasluteradraudze.lv

Dievkalpojumi

 • svētdienās - 11.00
 • ceturtdienās - 18.00

Bībeles studijas piektdienās, plkst. 18.00

Iesvētes mācības
trešdienās, plkst. 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:
trešdienās - 16.00 - 18.00
ceturtdienās - 17.00 - 20.00


Liepājas Krusta ev. lut. draudze

 Mācītājs Mārtiņš Urdze
 Valdemāra ielā 7, Liepāja
 m.t. 28254886
 e-pasts: diakonija.liepaja@gmail.com

 Draudzes priekšniece Anita Rupeika
 t. 6 3426707
 e-pasts: diakonija.liepaja@gmail.com
 
www.kalpot.lv

Dievkalpojums katru svētdienu plkst. 15.00

Svētbrīži katru otrdienu plkst. 9.00

Pārrunas par Bībeli un dzīvi katru trešdienu plkst. 18.00

Svētdienas skola katru svētdienu plkst. 12.00 (no oktobra līdz maijam)


Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Liepājas bīskapa kanceleja
 


Bīskaps Pāvils Brūvers
Jelgavas iela 58
tel. 634 23431
m.t. 26585678
e-pasts: ilze.vitale@lelb.lv
www.lelb.lv
 

Liepājas bīskapa pārraudzības apgabals ir Liepājas diecēze, kurā ietilpst seši LELB prāvestu iecirkņi - Grobiņas, Kandavas, Piltenes, Kuldīgas, Jelgavas un Bauskas.


Liepājas ev. lut. Brāļu draudze


 Draudzes virsmācītājs ir Arvīds Bobinskis
 m.t. 29716634

 Ikdienā draudzē kalpo mācītājs Raivo Bitenieks
 Cenkones iela 3, Liepāja, LV-3401
 m.t. 27887687

 Draudzes priekšniece Edīte Ozola
 m.t. 20367464
 e-pasts: bralju-draudze@mail.lv

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 14.00

Mācītājs pieņem draudzes kancelejā pirms dievkalpojuma.


Liepājas baptistu Nācaretes draudze

 

 Mācītājs Egils Ķeiris 
 Raiņa iela 36, Liepāja LV-3400
 m.t.: 2 9406719
 e-pasts: nacaretes@apollo.lv

 Sekretāre Gunita Lanka
 m.t.: 26112607
 e-pasts: gunitalanka@inbox.lv

Plašāka informācija pieejama šeit

Dievkalpojums katru svētdienu plkst. 10.30
Draudzes dievkalpojumi internetā: youtube/nacaretesdraudze

Svētdienskola pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem katru svētdienu plkst. 10:30


Liepājas baptistu Ciānas draudze

Mācītājs Andris Bite
Lāčplēša iela 62
tālr: 28452452
e-pasts: a.bite@inbox.lv
tālr: 25125151
e-pasts: cianas.draudze@inbox.lv

 www.ciana.lv
 facebook.com - Liepājas baptistu Ciānas draudze

Rīta lūgšanas: svētdienās 10.30
Dievkalpojumi: svētdienās 11.00.
Svētdienskola: svētdienās 11.30.
Iepazīstam Bībeli: trešdienās 19.00 (ieeja pa mazajiem vārtiņiem)
Jauniešu vakari: piektdienās 19.00 (ieeja pa mazajiem vārtiņiem)
.
Draudzē ir iespēja ņemt dalību muzikālā, sociālās palīdzības kalpošanā u.c.Liepājas baptistu Pāvila draudze

 

 Mācītājs Mārtiņš Balodis
 Kuršu iela 19
 tālr.: 6 34 22215
 e-pasts: lbpdapollo.lv

 www.paviladraudze.lv
 www.pavilniekiem.lv

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 11.00

Svētdienas skola bērniem
- dievkalpojuma laikā


Topošā baptistu draudze Karostā

Vadītājs Mārcis Dejus
Imantas iela 5 - 1, Karosta
m.t.: 26442229
www.lbds.lv/draudzes/toposa-draudze-karosta

Tikšanās: svētdien 11:00


Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Liepājas draudze ( saīsinājumā LAMB Liepājas draudze)

  Vecākais mācītājs Edgars Šneiders
 Brīvības iela 25, Liepāja
 m.t.: 26401424
 e-pasts:esneiders@inbox.lv

 Mācītāja Gunta Grīna Sologuba
 m.t.: 29992959
 e-pasts: ggrinasologuba@yahoo.com

 www.metodisti.lv

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plks. 11.00
Svētdienas skolas
nodarbības notiek katru svētdienu plkst. 11.00
Tīņu klubiņš katru svētdienu plkst. 15.00
Jauniešu vakars katru trešdienu plkst. 18.00
Bībeles stundas notiek katru ceturtdienu plkst. 18.00
Jauno pieaugušo vakars katru ceturtdienu plks. 19.00


Adventistu Liepājas draudze


Mācītāja - Līvija Baltrušaite
Uliha iela 70, Liepāja
e-pasts: liepaja@baznica.lv

Kontaktpersona draudzē:
Mācītāja Līvija Baltrušaite
m.t.: 2 6261131
e-pasts:baltrusaite.livija@gmail.com


www.liepaja.adventisti.lv
Par dievnama vēsturi:
http://www.baznicai100.info

Draudze sociālajos tīklos:
http://twitter.com/LiepajasDraudze
http://www.facebook.com/pages/Adventistu-Liepajas-draudze/356541501033611
http://www.draugiem.lv/liepajasdraudze

Dievkalpojumi notiek katru sestdienu plkst.11:00
Ar dievkalpojuma norisi varat iepazīties bukletā, kuru saņemsiet ierodoties pie mums.
Pēc dievkalpojuma jūs varat piedalīties kādā no Bībeles studiju grupām.
Draudzē darbojas arī pusaudžu klubs “Ceļa meklētāji” , kur nodarbības arī notiek pēc dievkalpojuma.


Liepājas Svētā Jāzepa Romas Katoļu draudze

Draudzes administrators – bīskaps Viktors Stulpins
m.t.: 29457320

Draudzes vikārs – priesteris Edijs Silevičs
m.t.: 26555745
Rakstvežu iela 13, Liepāja

e-pasts: katedrale@gmail.com
mājas lapas adrese: www.draugiem.lv/katedrale , www.katedrale.lv  

Dziedāšanas mēģinājumi jauniešiem:
Draudzes namā, Rakstvežu iela 18, 3. stāvā
Trešdienās, plkst. 17.00

Svētdienas skola  sv. Jāzepa draudzē:

Draudzes namā, Rakstvežu 18, 3. stāvā
Svētdienās, plkst. 12.15
jaunākā grupa no 4. - 7. gadiem
Komūnijas grupa no 8. - 12. gadiem
pēc Komūnijas grupa
pusaudžu grupa no 13. - 15. gadiem

Liepājas Katehēzes skola. Lekcijas - teoloģija, liturģiska, Sv. Raksti, Baznīcas vēsture, pedagoģija, garīgā dzīve. Lekcijas notiek katru svētdienu 14.00, Liepājas Katoļu pamatskolas telpās (ieeja no Kr. Valdemāra ielas).

Liepājas Centrālajā slimnīcā priesteris apmeklē slimniekus palātās un sniedz slimnieku sakramentu.

Dažādi:
Priesteris vienu reizi mēnesī apmeklē draudzes slimniekus mājās. Lūdzu pieteikt savus slimos tuviniekus.
Priesteris apmeklē ģimenes mājās, kuri vēlas var pieteikties šiem ģimeņu apmeklējumiem.
Katra mēneša pirmajā sestdienā Dievmātes kapelā Sv. Mise plkst. 09:00 tiek upurēta visās cilvēku vajadzībās, kuras tiek uzrakstītas un ieliktas nodomu kastītē pie kapelas.
Katra mēneša 11. datumā tiek svinēta Lurdas Dievmātes slimnieku diena. Sv. Mise 11:00 un 18:00. Svētība slimniekiem.


Liepājas Sv. Meinarda draudze

 Draudzes prāvests – Edijs Silevičs
Ganību iela 120, Liepāja, LV-3411
m.t. : (+371) 26555745
www.katedrale.lv
Dievkalpojumi :
Pirmdiena    18.00 - Sv. Mise
Otrdiena      08.00 - Sv. Mise
Trešdiena    08.00 - Sv. Mise
Ceturtdiena 08.00 - Sv. Mise
Piektdiena   18.00 - Sv. Mise
Sestdiena    11.00 - Sv. Mise
Svētdiena    11.00 - Sv. Mise

Baznīcas obligāti svinamās svētku dienās un katra mēneša 13. datumā, kas iekrīt no pirmdienas līdz piektdienai Sv. Mise - 18.00, bet kas iekrīt sestdienās vai valsts noteiktās brīvdienās Sv. Mise - 11.00.

Grēksūdze tiek uzklausīta 30 min. pirms katras Sv. Mises.

Rožukroņa lūgšana svētdienās 40 min. pirms Sv. Mises, bet 13. datumā - pēc Mises.

Meinarda draudzei piederīgi ir ticīgie, kas dzīvo Ezerkrasta raj.- ziemeļos no Salmu ielas līdz Pērkones kanālam dienvidu pusē; rietumos līdz Klaipēdas ielai.

Lūdzam pie priestera vērsties vajadzībās:
 • Ja ir nepieciešami Sakramenti: Kristība, Grēksūdze, Pirmā Komūnija, Iestiprināšana, Laulība, Slimnieku svaidīšana.
 • Ģimeņu, slimnieku apmeklējuma, garīgas sarunas, aizlūgumu un bēru gadījumos.
 • Ja ir vajadzība pasvētīt māju, dzīvokli, uzņēmumu, automašīnu, dievbijības priekšmetus un tml.
Sv. Meinarda baznīca darbdienās atvērta līdz 20:00.

 Liepājas Māras Romas Katoļu draudze

Draudzes prāvests – priesteris Edijs Silevičs
Koku iela 7, Liepāja, LV - 3405
m.t.: 26555745  

Dievkalpojumu laiki:
 • Trešdiena:
17.00 Rožukronis
18:00 Sv. Mise
 • Sestdiena:
08.00 Rožukronis
09.00 Sv.Mise
 • Svētdiena:
08.00 Rožukronis
09.00 Sv. Mise

Baznīcas obligāti svinamās svētku dienās un katra mēneša 15. datumā, kas iekrīt no pirmdienas līdz piektdienai Sv. Mise - 20.00, bet kas iekrīt sestdienās vai valsts noteiktās brīvdienās Sv. Mise – 09.00.


Liepājas Svētā Dominika Romas Katoļu draudze

Draudzes prāvests – priesteris Oskars Jabloņskis OP
Jelgavas iela 17, Liepāja, LV-3401
tālr.: 63480051
e-pasts: dominikadraudze@e-apollo.lv   
http://dominikadraudze.home.lv

DievkalpojumI:

 • Svētdienās:
        9.30 - grēksūdze / rožukroņa lūgšana (krievu val.)
      10.00 - Sv. Mise (krievu val.)
      11.30 - grēksūdze / rožukroņa lūgšana
      12.00 - Sv. Mise un svētbrīdis bērniem (3.-10.g.)
 • Darbdienās:
      18.00 - grēksūdze
      18.30 - Sv. Mise
 • Sestdienās:

      11.30 - grēksūdze
      12.00 - Sv. Mise

Vissvētākā Sakramenta adorācija: piektdienās 19:20 – 20:00 (klusumā)

Pasākumi darbdienās:
Otrdienās      19.30 Bībeles stunda (br. Oskars OP)
Trešdienās    19.30 tematiskās tikšanās kriev. val. (br. Oskars OP)
Ceturtdienās 19.30 tematiskas tikšanās sv. Pāvila jubilejas gadā
Kapusvētki: Jaunliepājas Vecajos katoļu kapos jūlija pēdējā svētdienā plkst. 14.00.

Sv.Dominika baznīca atvērta
Darbdienās: 17.30 - 20.00;             
Svētdienās: 09.00 – 14.00;

Priesteri ir sastopami katru dienu pirms un pēc Sv. Mises.

Draudzes kancelejas darba laiks:
Otrdienās, piektdienās: 10.00 - 14.00
Trešdienās: 16.00 - 18.30
Sestdienās: 10.00 - 12.00

Iespējams pieteikt: bērnu kristības, laulības, slimo apmeklēšanu, kristīgo apbēdīšanu; sagatavoties kristībām, grēksūdzei, Sv. Komūnijas pieņemšanai (iesvētīšanai) un iestiprināšanai; māju, dzīvokļu, darbavietu, automašīnu svētīšanu.

Svētdienas skola:
svētdienās plkst. 09.00 (krievu val.) un 13.00 (latv. val.)
katehēze pieaugušajiem pēc vienošanās.

Sprediķotāju ordeņa Liepājas Svētā Dominika klosteris un Svētā Dominika Romas katoļu draudze

 Jelgavas iela 17
tālr. 6 34 80051
m.t. 2 9209373
fakss 6 34 80051
e-pasts peterisopnavigator.lv, dominikadraudzee-apollo.lv 

Dievkalpojumi:

 • Svētdienās 10.00 (krievu val) pirms dievkalpojuma 9.00 svētdienas skola (krievu val), 12.00 (latviešu val)
 • Darba dienās 18.30

Trešdienās: 19.45 taize lūgšanu vakari
Sestdienās:  18.30 lūgšanu vakars (vesperes)


Romas katoļu Baznīcas Liepājas Diacēze

 Peldu iela 15
m.t.: 2 9241557
fakss: 6 34 20217
e-pasts: lapelisapollo.lv 
Romas katoļu Baznīcas organizatoriskās struktūras teritoriāli administratīva vienība, kuras robežas nosaka Kurzemes novada teritorija.

Liepājas Vasarsvētku draudze "Golgāta"


Draudzes mācītājs Andis Riepša
Dzērves iela 15, Liepāja, LV-3401
m.t.: 25546784
e-pasts: andis.riepsa@gmail.com

Dievkalpojumi notiek:
Svētdienās plkst.11:00
Ceturdienās plkst.18:00Liepājas vecticībnieku draudze

Draudzes mācītājs Mihails Aleksandrovs
O.Kalpaka iela 87, Liepāja, LV 3405
m.t.: +37126745013
e-pasts: vecticibniekudraudze@inbox.lv 

Draudzes Padomes priekšēdētāja  Haritina Krasiļņikova
m.t.: +37126745013
e-pasts:vecticibniekudraudze@inbox.lv

Dievkalpojumi notiek saskaņā ar vecticībnieku baznīcas svētku kalendāru, informācija tiek savlaicīgi izlikta uz sludinājuma dēļa, kas atrodas pie baznīcas ēkas O.Kalpaka ielā 87, Liepājā.

Evanģēliskā "Svētā Gara Spēka" draudze

 Liepu iela 21
tālr. 6 34 23946
m.t. 2 6589100
fakss 6 34 23946
e-pasts sgsdinbox.lv 
Draudze pastāv kopš 2003.gada 23.aprīļa. Dievkalpojumi notiek Latviešu Biedrības namā svētdienās 10.00.  

Kristiešu draudze’’Prieka vēsts’’


 Draudzes mācītājs Vilnis Smāģis
 Kroņu iela 31/33, Liepāja ,Lv-3401
 m.t.: 29146081
 e-pasts: priekavests.liepaja@inbox.lv
Dievkalpojumi:
 • trešdienās   plkst.19.00
 • Svētdienās  plkst.11.00

Liepājas vasarsvētku draudzeDraudzes mācītājs Vija Razma
m.t.: 27018304
e-pasts: vija.razma@inbox.lv
adrese: Pļavu iela 9, Liepāja

Dievkalpojumi notiek: svētdienās 10:00, otrdienās 18:00, piektdienu rītos 8:30 lūgšanas.