Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde

Būvvalde


Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
"Liepājas pilsētas Būvvalde"

Būvvaldes uzdevumos ietilpst būvniecības procesa virzīšana un tiesiskuma uzraudzīšana, pašvaldības   teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādes procesu virzīšana.

Reģ. Nr. 90000437928
Rožu iela 6, Liepāja, LV3401
tel. 63404725
fax. 63404429
e-pasts: buvvalde@liepaja.lv

Darba laiks:
P.  8.30 – 18.00
O. 8.30
– 17.00
T.  8.30
– 17.00
C. 8.30
– 17.00
P.  8.30
– 16.00

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Trešdienās  9.00 – 12.00 un 14.00 – 17.00
Iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 6 3404725
.

 KONTAKTI