Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Līdzfinansējums ķēpājumu novēršanai

Līdzfinansējums ķēpājumu novēršanai

Kopsavilkums par 2017. gadu 
 
 
Informācija ievietota 2018. gada 8. janvārī

 Veikta iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšana trešajā kārtā

Līdzfinansējums no vandālisma cietušo ēku īpašniekiem 3. kārtā (.xlsx)

Informācija ievietota 2017. gada 20. septembrī


Tiek izsludināta pieteikumu pieņemšanas 3. kārta

Ēku īpašnieki aicināti līdz 2017. gada 15. septembrim pašvaldībā iesniegt projekta pieteikumus ķēpājumu attīrīšanai no dzīvojamo māju fasādēm, žogiem, atbalsta sienām un palīgēkām, lai nepieciešamo materiālu iegādei varētu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz pat 400 eiro. Pieteikumus var iesniegt arī reliģiskās un sabiedriskā labuma organizācijas.

Piedaloties projektu konkursā, ēku īpašnieki var saņemt līdzfinansējumu nepieciešamo materiālu – krāsas, smilšu strūklas vai ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma – iegādei.

Pieteikuma veidlapa un konkursa nolikums pieejams šeit:


Aicinām iedzīvotājus iesniegt projekta pieteikumu un ķēpājumu fotofiksāciju līdz 15. septembrim (ieskaitot) Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai Nekustamo īpašumu pārvaldē, Peldu ielā 5.

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5.

Informācija ievietota 2017. gada 6. septembrī


 
Veikta iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšana otrajā kārtā

Līdzfinansējums no vandālisma cietušo ēku īpašniekiem 2. kārtā (.xlsx)

Informācija ievietota 2017. gada 5. septembrī 
Tiek izsludināta pieteikumu pieņemšanas 2. kārta

Lai uzlabotu Liepājas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un pilsētas vizuālo tēlu, dzīvojamo māju īpašnieki līdz 2017. gada 21.augustam (ieskaitot) pašvaldībā var iesniegt projekta pieteikumus par vandālisma seku likvidēšanu uz dzīvojamo māju fasādēm, žogiem, atbalsta sienām, palīgēkām līdzfinansējumam līdz 400 eur.

Pieteikumus var iesniegt arī reliģiskās un sabiedriskā labuma organizācijas.

Pieteikuma veidlapa un konkursa nolikums pieejams šeit:


Projekta pieteikumu un vandālisma seku fotofiksāciju iedzīvotāji aicināti iesniegt Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, Liepājā vai LPPI “Nekustamo īpašumu pārvalde”, Peldu ielā 5, Liepājā.

Vandālisma seku fotofiksāciju var iesūtīt arī elektroniski uz e-pastu: nip@dome.liepaja.lv

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5.

Informācija ievietota 2017. gada 19. jūlijāVeikta iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšana pirmajā kārtā

Līdzfinansējums no vandālisma cietušo ēku īpašniekiem 1. kārtā (.xlsx)

Informācija ievietota 2017. gada 19. jūlijā


  Dzīvojamo māju fasāžu attīrīšanai no ķēpājumiem var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu

Lai uzlabotu Liepājas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un pilsētas vizuālo tēlu, dzīvojamo māju īpašnieki līdz 16.maijam pašvaldībā var iesniegt projekta pieteikumus par vandālisma seku likvidēšanu uz dzīvojamo māju fasādēm, žogiem, atbalsta sienām un palīgēkām līdzfinansējuma saņemšanai līdz 400 eiro.

Konkursa nolikums (.pdf)
 
Projekta pieteikumu un vandālisma seku fotofiksāciju iedzīvotāji aicināti iesniegt Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5. Vandālisma seku fotofiksāciju var iesūtīt arī elektroniski uz e-pastu: nip@dome.liepaja.lv   
Pieteikumus var iesniegt arī reliģiskās un sabiedriskā labuma organizācijas.

Kopējais domes piešķirtais finansējums vandālisma seku novēršanai 2017.gadā ir 20 000 eiro. Vandālisma seku novēršanai nepieciešamo materiālu (krāsas, smilšu strūklas vai ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma) iegādei viena projekta ietvaros iedzīvotāji var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 400 eiro.

Projekta pieteikumus izvērtēs pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija, kas pieņem lēmumu par domes līdzfinansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717 vai 29407687. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5.
 
Informācija ievietota 2017. gada 18. aprīlī.


 
 
Informācija ievietota 2017. gada 3. janvārī

 
Veikta iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšana
 
Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas saraksts (saraksts skatāms, uzklikšķinot uz linka)
 
Pēc lēmuma pieņemšanas komisija projekta pieteikumu iesniedzējus informēs par konkursa rezultātiem, savukārt Nekustamo īpašumu pārvalde slēgs līgumu ar atbalstīto projektu pieteikumu iesniedzējiem par līdzfinansējuma piešķiršanu. Darbus pieteikumu iesniedzējs varēs sākt pēc līguma noslēgšanas, bet pēc to īstenošanas un fotofiksācijas iesniegšanas Nekustamo īpašumu pārvaldei, pašvaldība pārskaitīs līdzfinansējumu uz īpašnieka kontu.
 
Informācija līgumiem:
  • Krāsu kodi  skaņojumos doti pēc “Monicolor Nova” kataloga;
  • Vecliepājas daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu ēkām ārpus pilsētas centra , t.i. Ezerkrasta un  Dienvidrietumu apkaimēs, Būvvaldes skaņojumā norādīto sarkanā ķieģeļa sienu ķīmisko tīrīšanu, slēdzot līgumus,  taupības nolūkā pieļaujams aizvietot ar ķieģeļa krāsošanu, krāsas kods Y 156;
  • Vecliepājas daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu ēkām ārpus pilsētas centra , t.i. Ezerkrasta un  Dienvidrietumu apkaimēs, Būvvaldes skaņojumā norādīto flīzēto ārsienu paneļu ķīmisko tīrīšanu nav pieļaujams aizvietot ar citu apdares veidu (izņemot gadījumus, kad šādi paneļi jau agrāk tikuši patvaļīgi nokrāsoti, bet Būvvaldes skaņojumā ķīmiskā tīrīšana tad arī nav pieprasīta); 
  • Pilsētas vēsturiskajā apbūvē apstrādes veida (krāsa vai mazgāšana)  izmaiņas attiecībā pret Būvvaldes skaņojuma norādēm nav pieļaujamas nevienā no pozīcijām.
 
Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717 vai 29407687. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5.
 
 
Informācija ievietota 2016. gada 21. jūnijā
 

 
Dzīvojamo māju fasāžu attīrīšanai no ķēpājumiem var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu

Lai uzlabotu Liepājas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un pilsētas vizuālo tēlu, no vandālisma cietušo ēku īpašnieki līdz 16.maijam pašvaldībā var iesniegt projekta pieteikumus ķēpājumu attīrīšanai no dzīvojamo māju fasādēm. 

Kopējais domes piešķirtais finansējums vandālisma seku novēršanai 2016.gadā ir 20 000 eiro. Vandālisma seku novēršanai nepieciešamo materiālu (krāsas, smilšu strūklas vai ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma) iegādei viena projekta ietvaros iedzīvotāji var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 100 eiro.

 “Ķēpājumi uz namu sienām ir kā neglītas rētas pilsētas sejā, un tās ievilkuši neviens cits kā paši iedzīvotāji – garlaikoti pusaudži, huligāni, cenšoties izrādīties, vai cilvēki, kam nav nekādas cieņas un mīlestības pret savu pilsētu. Šie ķēpājumi ir tādi paši gruži kā zemē nomests papīrs vai izsmēķa gals. Tikai ir atšķirība – ja šajos gadījumos var vienkārši pieliekties un pacelt gružus, tad ķēpājumu sakopšana prasa daudz vairāk piepūles un arī resursu,” jaunās iniciatīvas nepieciešamību pamato Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.
 
Projekta pieteikumu un vandālisma seku fotofiksāciju iedzīvotāji aicināti iesniegt līdz 16.maijam Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai Nekustamo īpašumu pārvaldē, Peldu ielā 5.

Projektu pieteikumus izvērtēs pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija. Pēc izsludinātā projektu pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām Liepājas pilsētas Būvvalde divu nedēļu laikā izskatīs krāsojamo/ tīrāmo platību un krāsojamai platībai noteiks krāsas kodu. Pēc tam komisija izvērtēs iesniegtos projektu pieteikumus un lems par līdzfinansējuma piešķiršanu. Pēc lēmuma pieņemšanas komisija projekta pieteikumu iesniedzējus informēs par konkursa rezultātiem, savukārt Nekustamo īpašumu pārvalde slēgs līgumu ar atbalstīto projektu pieteikumu iesniedzējiem par līdzfinansējuma piešķiršanu. Darbus pieteikumu iesniedzējs varēs sākt pēc līguma noslēgšanas, bet pēc to īstenošanas un fotofiksācijas iesniegšanas Nekustamo īpašumu pārvaldei, pašvaldība pārskaitīs līdzfinansējumu uz īpašnieka kontu.

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717 vai 29407687. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5.

Jau informēts, ka domes priekšsēdētājs U.Sesks 23.martā izdevis rīkojumu visām pašvaldības iestādēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām līdz 15.maijam veikt vandalisma seku likvidāciju savos īpašumos. Savukārt, lai mazinātu jaunu ķēpājumu rašanos pilsētvidē, tiks veidota informatīvi izglītojoša kampaņa, kuras mērķis būs samazināt to personu īpatsvaru, kuri apķēpā namu sienas un citus objektus pilsētvidē, veicināt skolēnu informētību par atbildību un sodiem saistībā ar citu īpašumu bojāšanu un veicināt iedzīvotāju iesaisti cīņā pret nelegālajiem ķēpājumiem.

Arī Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai uzdots veltīt pastiprinātu uzmanību ķēpātāju notveršanai un sodīšanai. Tāpat arī iedzīvotāji aicināti nebūt vienaldzīgiem un, redzot, ka vandaļi pilsētā apzīmē namu fasādes vai citus objektus, nekavējoties par to ziņot policijai, zvanot pa tālruni 63420269.


Informāciju sagatavoja:
Evita Enģele
Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste
E.: evita.engele@dome.liepaja.lv;
kalendars.liepaja.lv

Informācija ievietota 2016. gada 22. aprīlī