Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei

Līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei

 
Kopsavikums par 2017. gadu
 
 
Noslēgusies projektu pieņemšana līdzfinansējuma konkursa piektajā kārtā
 
 
Papildu informāciju par konkuru var saņemt pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde” (NĪP) Peldu ielā 5, tālrunis 6 34 04717.


Informācija atjaunota 2017. gada 30. septembrī

 
 
 Izsludināta sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides līdzfinansējuma konkursa piektā kārta
 
Tiek izsludināta sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides līdzfinansējuma konkursa piektā kārta. Liepājas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tiek atkārtoti aicinātas piedalīties “atkritumu sētiņu” izveidē.

Projektu iesniegumu piektās kārtas iesniegšanas beigu termiņš – 2017.gada 25. septembris (ieskaitot).

Pieejamais līdzfinansējums piektajā kārtā – 21546,32 EUR.

Projekta pieteikumus var iesniegt Liepājas pilsētas domē (Rožu ielā 6), Apmeklētāju pieņemšanas centrā, pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde” (Peldu ielā 5) vai nosūtot pa pastu, norādot adresi: Liepājas pilsētas dome, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401.
 
Informācija ievietota 2017. gada 5. septembrī

 
Noslēgusies projektu pieņemšana līdzfinansējuma konkursa ceturtajā kārtā
 
 
Papildu informāciju par konkuru var saņemt pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde” (NĪP) Peldu ielā 5, tālrunis 6 34 04717.


Informācija atjaunota 2017. gada 5. septembrī

 
Izsludināta sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides līdzfinansējuma konkursa ceturtā kārta
 
No 19. jūnija līdz 15. augustam tiek izsludināta sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides līdzfinansējuma konkursa ceturtā kārta. Liepājas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tiek atkārtoti aicinātas piedalīties “atkritumu sētiņu” izveidē.

Projektu iesniegumu ceturtās kārtas iesniegšanas beigu termiņš – 2017.gada 15. augusts (ieskaitot).

Pieejamais līdzfinansējums ceturtajā kārtā – 22346,32 EUR.

Projekta pieteikumus var iesniegt Liepājas pilsētas domē (Rožu ielā 6), Apmeklētāju pieņemšanas centrā, pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde” (Peldu ielā 5) vai nosūtot pa pastu, norādot adresi: Liepājas pilsētas dome, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401.
 
Informācija ievietota 2017. gada 19. jūnijā

Noslēgusies projektu pieņemšana līdzfinansējuma konkursa trešajā kārtā
 
 
Papildu informāciju par konkuru var saņemt pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde” (NĪP) Peldu ielā 5, tālrunis 6 34 04717.


Informācija atjaunota 2017. gada 19. jūnijā
 
Izsludināta sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides līdzfinansējuma konkursa trešā kārta
 
Liepājas pilsētas dome 2017. gada 19. janvārī pieņēma nolikumu Nr.3 „Konkursa nolikums līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2017.gadā” (turpmāk – nolikums).

Projektu iesniegumu trešās kārtas iesniegšanas beigu termiņš – 2017.gada 16.jūnijs (ieskaitot).
Pieejamais līdzfinansējums trešajai kārtai – 24218,23 EUR.

Projekta pieteikumus var iesniegt Liepājas pilsētas domē (Rožu ielā 6), Apmeklētāju pieņemšanas centrā, pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde” (Peldu ielā 5) vai nosūtot pa pastu, norādot adresi: Liepājas pilsētas dome, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401.
 
Informācija ievietota 2017. gada 27. aprīlī
 

 
Noslēgusies projektu pieņemšana līdzfinansējuma konkursa otrajā kārtā
 
 
Papildu informāciju par konkuru var saņemt pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde” (NĪP) Peldu ielā 5, tālrunis 6 34 04717.


Informācija atjaunota 2017. gada 27. aprīlī 
Izsludināta sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides līdzfinansējuma konkursa otrā kārta

No 8. marta līdz 18. aprīlim tiek izsludināta sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides līdzfinansējuma konkursa otrā kārta. Liepājas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tiek atkārtoti aicinātas piedalīties “atkritumu sētiņu” izveidē.

Pieejamais līdzfinansējums konkursa otrajai kārtai ir 28 532,08 EUR.
 
KONKURSA NOLIKUMS
 
 
Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš – 2017.gada 18.aprīlis.
 

Uz līdzfinansējumu var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem un kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams” Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā “Liepāja pucējas”. Arī divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu.

Līdzfinansējumu rindas kārtībā saņems ikviena daudzdzīvokļu māja, kura būs aizpildījusi pieteikuma formu un izpildījusi konkursa prasības. Viena projekta ietvaros paredzēts līdzfinansējums līdz 50% apmērā no sadzīves atkritumu savākšanas punkta izveides izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro.

Māju apsaimniekotājiem jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums un aizpildīta pieteikuma forma. Pēc pieteikuma apstiprināšanas apsaimniekotājam būs jāslēdz līgums ar Nekustamā īpašuma pārvaldi par atkritumu punkta izveides līdzfinansējuma saņemšanu. Pēc “sētiņu” izbūves un nodošanas, tiks atmaksāta nauda.

Sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidošanā jāievēro šādas prasības:

  • jāizbūvē virsmas segums (ja nepieciešams), kas nodrošina sadzīves atkritumu konteineru izvietošanu;
  • jāizbūvē nožogojums ap sadzīves atkritumu savākšanas punktu;
  • jānodrošina ērta specializētā autotransporta piekļūšana sadzīves atkritumu savākšanas punktam;
  • jānodrošina tāda sadzīves atkritumu savākšanas punkta platība, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot sadzīves atkritumu konteinerus.

Sadzīves atkritumu savākšanas punktā jānodrošina vismaz papīra, kartona, plastmasas, stikla un metāla atkritumu dalīta vākšana, paredzot atsevišķu konteineru stikla iepakojuma savākšanai un atsevišķu konteineru pārejā iepakojuma (papīrs, kartons, plastmasa, metāls) savākšanai. Pirms sadzīves atkritumu savākšanas punkta izveides, nepieciešams sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju  un to saskaņot Būvvaldē.  

Papildu informāciju par konkuru var saņemt pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde” (NĪP) Peldu ielā 5, tālrunis 6 34 04717.
 
Projekta pieteikumu var iesniegt Nekustamā īpašuma pārvaldē Peldu ielā 5 un Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, vai arī nosūtot pa pastu, norādot adresi: Liepājas pilsētas dome, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Čabikina
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63404743
E.: kristine.cabikina@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 10. martā

 
29 daudzdzīvokļu mājas veidos sadzīves atkritumu savākšanas punktus

28.februārī ar 27 saņemtiem pieteikumiem no 29 Liepājas daudzdzīvokļu mājām ir noslēgusies sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides līdzfinansējuma konkursa pirmā kārta.

Kopējās saņemto projektu pieteikumu izmaksas atkritumu savākšanas punktu izveidei ir 53 122 eiro, maksimālais pašvaldības līdzfinansējums paredzēts 50% apmērā jeb 21 600 eiro.

Pirmās kārtas rezultāti (.xls)
(informācija atjaunota 2017. gada 6. martā)

Pašvaldības budžetā līdzfinansējumam atvēlētā kopējā summa 2017.gadā ir 50 000 eiro. Tā kā Liepājas iedzīvotāju interese par līdzfinansējuma projektu bija liela un aktivitāte augsta, tiks izsludināta konkursa otrā kārta un līdzfinansējumam varēs pietiekties arī citas daudzdzīvokļu mājas, kuras pieteikumus neiesniedza pirmajā kārtā. Salīdzinoši īss pieteikumu iesniegšanas termiņš pirmajā kārtā tika izvēlēts tāpēc, lai mājas, kuras bija augstā gatavības pakāpē, sētiņu uzstādīšanu varētu veikt pēc iespējas ātrāk. Otro kārtu paredzēts izsludināt nekavējoties pēc pirmajā kārtā iesniegto projektu izvērtēšanas un līdzfinansējuma summas apstiprināšanas.

Budžeta ietvaros līdzfinansējumu rindas kārtībā saņems ikviena daudzdzīvokļu māja, kura ir iesniegusi pieteikumu un izpildījusi konkursa prasības. Viena projekta ietvaros paredzēts līdzfinansējums līdz 50% apmērā no sadzīves atkritumu savākšanas punkta izveides izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro vienai mājai.

Domes izveidotā komisija iesniegto projektu izvērtēšanu uzsāks 6.martā un veiks to iespējami īsā termiņā. Pēc projektu izvērtēšanas un līdzfinansējuma summas apstiprināšanas par to tiks paziņots projekta iesniedzējam, aicinot parakstīt līgumu. Pēc projekta īstenošanas, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus, tiks pārskaitīts pašvaldības līdzfinansējuma maksājums.

Projekts notiek pirmo gadu. Ir saņemti arī vairāki pieteikumi pašvaldības zemes nomai, kur izvietot atkritumu savākšanas punktus.

Uz līdzfinansējumu varēja pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem un kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams” Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā “Liepāja pucējas”. Arī divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības varēja vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu.

Papildus informāciju par līdzfinansējuma konkursu var saņemt pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde” (NĪP) Peldu ielā 5 vai zvanot pa tālruni 6 34 04717.


Informācija atjaunota 2017. gada 6. martā

 
Izsludināta pieteikšanās sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides līdzfinansējuma konkursam

No 23.janvāra līdz 28.februārim Liepājas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tiek aicinātas piedalīties konkursā par līdzfinansējuma saņemšanu sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2017.gadā.

Ceturtdien, 19.janvārī, Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja nolikumu „Konkursa nolikums līdzfinansējuma piešķiršanai sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2017.gadā”. Konkursa mērķis ir sekmēt dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu un uzlabot Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

NOLIKUMS
 
 
Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš – 2017.gada 28.februāris.


Uz līdzfinansējumu var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem un kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams” Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā “Liepāja pucējas”. Arī divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu. Līdzfinansējumu rindas kārtībā saņems ikviena daudzdzīvokļu māja, kura būs aizpildījusi pieteikuma formu un izpildījusi konkursa prasības.

Viena atkritumu savākšanas punkta izveides vidējās izmaksas (gan dokumentācijas izstrādes, gan būvniecības kopējās izmaksas) ir aptuveni 1600 eiro. Viena projekta ietvaros paredzēts līdzfinansējums līdz 50% apmērā no sadzīves atkritumu savākšanas punkta izveides izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro. Kopumā līdzfinansējumam 2017.gadā plānots atvēlēt 50 000 eiro. Ja pieteikumu skaits pārsniegs kopumā atvēlētā līdzfinansējuma apjomu, tiks vērtēts un domāts par papildus līdzfinansējuma piešķiršanu konkursam.

Māju apsaimniekotājiem mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums un aizpildīta pieteikuma forma. Pēc pieteikuma apstiprināšanas apsaimniekotājam būs jāslēdz līgums ar Nekustamā īpašuma pārvaldi par atkritumu punkta izveides līdzfinansējuma saņemšanu. Pēc “sētiņu” izbūves un nodošanas, tiks atmaksāta nauda. Pieteikšanās termiņš konkursam var tikt pagarināts, ja netiks apgūts viss finansējums.

Sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidošanā jāievēro šādas prasības:

  • jāizbūvē virsmas segums (ja nepieciešams), kas nodrošina sadzīves atkritumu konteineru izvietošanu;
  • jāizbūvē nožogojums ap sadzīves atkritumu savākšanas punktu;
  • jānodrošina ērta specializētā autotransporta piekļūšana sadzīves atkritumu savākšanas punktam;
  • jānodrošina tāda sadzīves atkritumu savākšanas punkta platība, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot sadzīves atkritumu konteinerus.

Sadzīves atkritumu savākšanas punktā jānodrošina vismaz papīra, kartona, plastmasas, stikla un metāla atkritumu dalīta vākšana paredzot atsevišķu konteineru stikla iepakojuma savākšanai un atsevišķu konteineru pārejā iepakojuma (papīrs, kartons, plastmasa, metāls) savākšanai. Pirms sadzīves atkritumu savākšanas punkta izveides, nepieciešams sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju un to saskaņot Būvvaldē.  

Papildu informāciju par konkuru var saņemt pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde” (NĪP) Peldu ielā 5, tālrunis 6 34 04717.
 
Projekta pieteikumu var iesniegt Nekustamā īpašuma pārvaldē Peldu ielā 5 un Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, vai arī nosūtot pa pastu, norādot adresi: Liepājas pilsētas dome, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401.Informācijai:
Konkursa “Līdzfinansējuma piešķiršanas sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 2017.gadā” mērķis ir veicināt dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu un uzlabot Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti. Atbalsts sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā uzlabos dalītās atkritumu savākšanas pakalpojuma pieejamību pilsētas iedzīvotājiem, sekmēs pakalpojuma pieejamības kritērija – uz katriem 700 pilsētas iedzīvotājiem dalītas atkritumu vākšanas punkts – izpildi. Atkritumu apsaimniekošanas sakārtošana veicinās vides uzlabošanos kopumā.

Likums “Par pašvaldībām” uzliek pašvaldībai par pienākumu gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka pašvaldība organizē visu sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, pašvaldība arī pieņem lēmumu par jaunu sadzīves atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas infrastruktūras objektu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā, un pašvaldība var ieguldīt līdzekļus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus.


Informāciju sagatavoja:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Čabikina
Tālr.: 63404743
E-pasts: kristine.cabikina@dome.liepaja.lv
 
Informācija ievietota 2017. gada 23. janvārī