Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Apmeklētāju pieņemšanas centrs

Apmeklētāju pieņemšanas centrs


APC (Apmeklētāju pieņemšanas centrs) ir struktūrvienība, kas nodrošina iedzīvotājiem sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību.

APC uzdevums - informēt un paskaidrot, uzklausīt un palīdzēt, konsultēt un organizēt!

Apmeklētāju pieņemšanas centrā Jūs varat:                                           

APC darba laiks:

Pirmdiena:    8.30 - 18.00
Otrdiena:       8.30 - 17.00
Trešdiena:    8.30 - 17.00
Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
Piektdiena:   8.30 - 16.00


APC kontakti:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Rožu ielā 6, 1.stāvā
Liepājā, LV 3401
Tālr.: 6 34 04750
Fakss: 6 34 23391
Tālrunis ziņojumiem: 6 34 25197 (automātiskais atbildētājs )
E-pasts: info@liepaja.lv

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieku kontakti


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • E-pasts elektroniski parakstītu* dokumentu iesūtīšanai:  edoc@liepaja.lv

  • e-pakalpojuma „E-iesniegums iestādei” ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam .

* dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.


Elektronisko dokumentu izstrādā un noformē vienā no šādiem formātiem (MK 21.12.2010. noteikumi Nr.1163 ):

  • vienkārša teksta formātā;
  • atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;
  • atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā;
  • portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A);
  • digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā.


Elektroniskā dokumenta nosūtīšanai vai saglabāšanai elektronisko datu nesējos var izmantot EDOC formāta pakotni (MK 28.06.2005.noteikumi Nr.473).

  • pašvaldība pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus: noformētam tekstam – DOC; elektroniskajām tabulām – XLS.


APC filiāle - Mazā dome
Ģenerāļa Baloža ielā 1
Liepāja, LV - 3414
Tālr./fakss: 6 34 57823
E-pasts: maza.dome@liepaja.lv

Darba laiks:
Pirmdiena:  8.30 - 13.00
Otrdiena:      8.30 - 13.00
Trešdiena:   8.30 - 13.00
Ceturtdiena: 13.00 - 17.00
Piektdiena:   8.30 - 13.00