Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Tarifi

Tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprina izmaiņas
sadales sistēmas pakalpojumu tarifos


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2016. gada 5.maijā apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) līdzsvarošanas projektu. Plānots, ka līdzsvarotie tarifi varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus atbilstoši SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti no elektrības tirgotājiem saņems septembra sākumā.Līdzsvarotie sadales tarifi lielākajai daļai mājsaimniecību par 22% samazinās elektroenerģijas piegādes maksu, vienlaikus ieviešot fiksētu maksu par pieslēguma nodrošināšanu neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa apjoma. Aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību šādas izmaiņas elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai tas pat samazināsies. Savukārt juridiskajiem klientiem sadales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, samazinot elektroenerģijas piegādes maksu un palielinot no pieslēguma jaudas atkarīgo fiksētās maksas īpatsvaru. Rezultātā juridiskajām personām, kas efektīvi izmanto pieslēguma jaudu, kopējais rēķins par elektroenerģiju nemainīsies vai samazināsies.

“Regulatora lēmums apliecina, ka AS “Sadales tīkls” sadales tarifos iekļautās elektrotīklu uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas ir ekonomiski izsvērtas un tarifu līdzsvarošana ir nepieciešama un pamatota. Līdztekus bojājumu skaita un elektroenerģijas piegādes pārtraukumu samazināšanai un pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitātes veicināšanai, sadales tarifu struktūras līdzsvarošana palīdzēs mazināt nevienlīdzību ikmēneša izmaksu ziņā starp klientiem. Tas nozīmē, ka turpmāk tiem, kas tērē elektrību,  vairs nebūs jāmaksā arī par tiem, kas to netērē, bet kuriem tik un tā mums ir jānodrošina elektroenerģijas pieslēgums, nepārtraukta elektrības piegāde un skaitītāju apkalpošana,” uzsver AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis.

Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvētie „nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, turklāt pretēji mītiem un pieņēmumiem tie neatrodas tikai lauku reģionos – puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās.

Gaisvadu elektrolīniju kopgarums līdz šiem objektiem ir ap 3 000 km. Lai nodrošinātu efektīvu elektrotīklu un iekārtu darbību, arī šīs elektrolīnijas līdz “tukšajiem” pieslēgumiem ir savlaicīgi jāatjauno un pastāvīgi jāuztur darba kārtībā. Tās ir būtiskas izmaksas AS “Sadales tīkls”, kuras pašlaik sedz tikai tie, kas patērē elektroenerģiju.

Esošajos sadales tarifos ir ietvertas elektroenerģijas piegādes izmaksas, un turpmāk visiem iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpojuma cena par elektroenerģijas sadali veidosies no 2 daļām: nelielas fiksētas ikmēneša maksas par pieslēguma nodrošināšanu un samazinātas cenas par elektroenerģijas piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām. Lielākai daļai mājsaimniecību kopējais rēķins par elektroenerģiju būtiski nemainīsies, lietotājiem, kas elektroenerģiju patērē efektīvi, gala elektrības rēķins pat samazināsies, savukārt tā sauktajiem „0” pieslēgumiem, kas elektroenerģiju nepatērē, vai neefektīvajiem patērētājiem būs rēķina pieaugums.

Piemēram, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos, kurās elektroenerģija netiek patērēta, turpmāk rēķins pieaugs par fiksēto mēneša maksu 1,50 eiro (ietverot PVN). Savukārt pie salīdzinoši maza elektroenerģijas patēriņa – 85 kilovatstundas (kWh) mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 0,13 eiro. Pie 115 kWh patēriņa mēnesī, gala rēķins samazināsies par 0,21 eiro, bet ar patēriņu 300 kWh mēnesī kopējais rēķins samazināsies par 2,97 eiro mēnesī.

Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fiksētās ikmēneša maksas apjoms būs atkarīgs no pieslēguma jaudas. Piemēram, 20A trīsfāžu pieslēgumos, kuros elektroenerģija netiek patērēta, turpmāk rēķins pieaugs par fiksēto mēneša maksu 4,84 eiro (ietverot PVN). Savukārt ar salīdzinoši mazu elektroenerģijas patēriņu – 100 kWh mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro. Ar patēriņu 400 kWh mēnesī gala rēķins samazināsies par 1,13 eiro, bet pie elektrības patēriņa 600 kWh kopējais rēķins samazināsies par 4,10 eiro mēnesī.

Sadales tarifiem, saskaņā ar kuriem iedzīvotāji un uzņēmumi norēķināsies atbilstoši elektrotīkla pieslēguma jaudai un patēriņam, ir jāsedz elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas. Ilgtspējīga tīkla attīstības minimālā prasība ir  to modernizēt atbilstoši klientu vajadzībām un katru gadu pilnībā atjaunot vismaz 2% no kopējā elektrotīkla apjoma. Tādējādi tiek uzlabota valsts elektroapgādes kvalitāte un nodrošināta elektrības piegādes nepārtrauktība.  Ik gadu nepieciešams rekonstruēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji 1600 km garumā. Tas ir minimālais apjoms, kuru AS “Sadales tīkls” ir izstrādājis kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību tīkla atjaunošanā, lai līdz 2024. gadam sasniegtu ES vidējo elektroapgādes drošuma un kvalitātes līmeni. 

“Tas, cik daudz un efektīvi investējam elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi. Iegūtie līdzekļi no jaunajiem, līdzsvarotajiem tarifiem ļaus efektīvāk un mērķtiecīgāk modernizēt “padomju laika mantojuma tīklu”, kas vēl veido 50% no valsts kopējā elektrotīkla. Tas vairs neatbilst ne klientu vajadzībām un prasībām pēc kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes, ne arī iedzīvotāju apdzīvotības blīvumam un elektroenerģijas patēriņa apjomam – tur, kur bija padomju saimniecības un lielas rūpnīcas, šobrīd bieži vien vairs ir tikai pamestas ēkas, bet kādreizējo pļavu vietā piepilsētās tagad ir plaši jauno projektu ciemati vai arī attīstījusies uzņēmējdarbība,” norāda A. Pinkulis.

Informatīvie pasākumi par gaidāmajām tarifu struktūras izmaiņām veikti jau kopš tarifu projekta iesniegšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā gada sākumā, un tiks turpināti līdz pat līdzsvaroto tarifu spēkā stāšanās brīdim, lai mājsaimniecības un juridiskās personas, īpaši reģionos, informētu par tarifu līdzsvarošanas ietekmi uz elektrības gala rēķinu. Paredzams, ka klientus par rēķina izmaiņām informēs arī elektroenerģijas tirgotāji.

Lai sniegtu informāciju par plānotajām izmaiņām sadales tarifos, šā gada februārī un martā AS “Sadales tīkls” vadība tikās ar lielāko elektroenerģijas patērētāju pārstāvjiem: Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Pensionāru federāciju, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju un Būvmateriālu ražotāju asociāciju.

AS “Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā, un elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometru.

Informāciju sagatavoja:
Tatjana Smirnova
AS "Sadales tīkls"
komunikācijas speciāliste
T.: . 67728823
E.: tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Informācija ievietota 2016. gada 10. maijā

 
 
Apstiprināts ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2016. gada 24. februāra lēmumu Nr. 22 ir apstiprinājusi sekojošus SIA „Liepājas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus:

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,62 EUR/m3 (bez pievieotās vērtības nodokļa),

  • kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0,91 EUR/m3(bez pievieotās vērtības nodokļa).


Tarifi stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī.

Ar šo lēmumu tiek atcelts 2009. gada 14. oktobra Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmums Nr. 405 „Par SIA „Liepājas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem”.

Lēmums publicēts 26.02.2016. izdevumā ”LATVIJAS VĒSTNESIS”. Ar lēmuma pilnu saturu var iepazīties mājas lapā www.vestnesis.lv ŠEIT


 
Informācija ievietota 2016. gada 26. februārī

 
SIA  „Liepājas RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs mainīsies
no 2015. gada 5. novembra

 
2015. gada 1.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi SIA "Liepājas RAS" iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kurš stāsies spēkā šā gada 5.novembri.

Jaunie izcenojumi pieejami ŠEIT

Līdz 2015. gada 5.novembrim spēkā esošās cenas, kuras arī skatāmas cenu lapā.

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu par SIA "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu var iepazīties ŠEIT


Informāciju sagatavoja:
Viktors Birze
Sabiedrisko attiecību speciālists
M.: 26420306
E.: info@liepajasras.lv

Informācija ievietota 2015. gada 13. oktobrī


"Liepājas enerģija" jauno apkures sezonu uzsāk ar samazinātu siltumenerģijas tarifu

2015. gada 24. septembrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprināja SIA „Liepājas enerģija” 2015. gada jūnijā iesniegto jauno siltumenerģijas apgādes gala tarifu projektu, kas pie pašreizējās dabasgāzes cenas – 206,32 eiro par 1000 normālkubikmetriem – samazināts par 1,8%. Apstiprināto tarifu galvenais ieguvums ir augstāka neatkarība no gāzes cenu svārstībām.

Jauno, 2015./2016. gada apkures sezonu, “Liepājas enerģija” uzsāks ar tās darbības vēsturē jau sesto samazināto gala tarifu patērētājiem, kas aprēķināts un ir iespējams pateicoties visu līdzšinējo investīcijas un attīstības projektu – pārvadu un sadales tīklu rekonstrukcija, biomasas koģenerācijas stacijas izbūve, daļēja pāreja no dabas gāzes uz alternatīvu kurināmo siltumenerģijas ražošanā – veiksmīgu realizāciju un to darbības faktisko efektivitāti.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs norāda: “Jauno tarifu būtiskākā atšķirība ir tā, ka tie ir ne vien zemāki par līdz šim esošajiem, bet tarifi nodrošina daudz augstāku neatkarību no dabasgāzes cenu svārstībām, kas, mūsuprāt, ir ne mazāk svarīgs aspekts. Pie pašreizējās gāzes cenas – 206,32 eiro par 1000 normālkubikmetriem – apstiprinātais siltumenerģijas tarifs ir 54,95 eiro par vienu megavatstundu, kas ir par 1,01 eiro jeb 1,8% mazāks nekā esošais tarifs. Turklāt tarifs paliks nemainīgs, gāzes cenai augot līdz pat 277,46 eiro par 1000 normālkubikmetriem, attiecībā pret esošo tarifu veidojot samazinājumu pat par 8,3%.”

“Liepājas enerģija” laikā no 2011. līdz 2014. gadam vairākkārt veikusi siltumenerģijas tarifu izmaiņas, kas kopā ar jaunajiem tarifiem veido jau 30% samazinājumu. Jaunie tarifi tiks piemēroti jau šajā apkures sezonā.

Apstiprinātos siltumenerģijas tarifus skatīt SIA "Liepājas enerģija" mājas lapā ŠEIT .


Par SIA „Liepājas enerģija”
SIA „Liepājas enerģija”  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 97 kilometri. SIA „Liepājas enerģija” akcionāri ir AS „Latvenergo” (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA „Enerģijas risinājumi” (10%); uzņēmumā strādā ap 90 darbinieku.


Papildu informācija:
Agija Tērauda
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
Mob.: +371 28647396
E-pasts: agija.terauda@liepajasenergija.lv
www.liepajasenergija.lv

Informācija ievietota 2015. gada 24. septembrī