Meklēt Liepājas kartē

Laika ziņas

  • 09. 12. 17 °C vējš 0 m/s
  • 10. 12. 21 °C DA vējš 5.3 m/s
  • 11. 12. 20 °C DA vējš 5.6 m/s

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Viesu grāmata

01.01.2014
Edgars: Vakar, sagaidīšot Rožu laukumā Jaunu 2014. gadu, paskatījām uguņošanu... Bet netālu no rožu laukuma ir pirotehnikas veikals. Šī veikala darbinieki katru gadu pēc dažām minūtēm pēc uguņošanas Rožu laukumā taisa savu uguņošanu (no noliktavā atlikušajiem krājumiem). Nu ko teikt... Uguņošana blakus veikalam bija ilgāka, nekā galvenā pilsētas uguņošana Rožu laukumā. Skumji...

Virtuālā ekskursija

Par Liepāju - Statistika

Statistika

2017.gada aktuālā statistika

 2017. gads
I
 II
III 
IV
 V
VI 
VII
VIII
IX 

 XI XII
Bezdarba līmenis (%)*
8,6 8,6 8,2 7,7 7,3 7,06,8 6,5  6,2 6,1 6,0 6,2
Bezdarbnieku skaits 3586 35713401  3221 3039 28972817  26952559 2504  24782582 
*Bezdarbnieku skaits attiecināts pret iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā

2017. gads                
1.cet. 2.cet.
3.cet.
4.cet.
Vidējā bruto darba samaksa (EUR)  683  700 708 
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide (milj. EUR)    65,5130,9  200,4 
Apstrādes rūpniecības realizācija  (milj.EUR)                                    66,9  134,0 206,8 
Ostas kravu apgrozījums (milj. t)1,63 3,27 4,75 
Tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits                            14684 38723 73125 
Strādājošo liepājnieku skaits 27790 2846228520  


Dati atjaunoti 11.12.2017.

 Rādītāji

 Mērv.

 1995

2000

 2005

2010

2012

2013

 2014

2015

2016

Iedzīvotāji

 skaits

94165

87859

83041

 76910

73469

71926

71125

70630

69443 

Latviešu īpatsvars 

43,6

50,0

 51,8

53,2

55,7

56,1

56,6

56,9

57,5 

Pilsoņu īpatsvars 

%

 

58,5

67,8

73,5

75,4

75,9

76,5

77,2

77,7 

Iedzīvotāju blīvums

 cilv./km2

 1660

1476

 1422

1362

1080

1058

1046

1039 

1021 

Reģistrētās laulības

skaits

401

376

 544

370

422

484

 493

  517

500 

Šķirtās laulības

 skaits

 403

391

 346

257

282

308

240 

239

258 

Iedzīvotāju dzimstība 

skaits

 808

 840

 954

716

715

743

833

838

836 

Iedzīvotāju mirstība

skaits

 1381

 1205

 1263

1050

1046

1075

988 

960 

1065 

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam 

skaits

20058

15196

 12896

12315

11724

11576

11672

11700 

11844 

Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā 

tūkst.

58893

53742

 54549

53408

44800

43334

42364

41715

41335 

Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma

tūkst.

21230

20198

 18470

17338

17084

 17016

 17089

17191

16264 

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji

tūkst.

55,9

51,1

41,1

38,8

37,1

36,1

33,4

32,8

31,9 

Strādājošo liepājnieku skaits

tūkst.

25,9

29,5

34,3

26,9

28,7

27,6

28,0

27,9

28,0 

Reģistrētie bezdarbnieki

skaits

4450

5798

3164

6407

3560

4696

 4172

3804

3568 

tai skaitā ilgstošie (ilgāk par gadu) bezdarbnieki

skaits

 

2570

735

2775

1504

1021

1462

1132 

1123 

Bezdarba līmenis

%

8,3

11,4

7,7

16,6

7,6

10,5

9,6

9,0

8,6 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa

EUR/mēn

124

190

293

522

562

567

592

624

660 

Pirmsskolas iestādes apmeklējošo bērnu skaits 

 skaits

 3 133

2 678

 3022

 3617

 3625

3509

3390

3410 

3483 

Skolēnu skaits vispārizglītojošās skolās 

 skaits

 12494

13325

 11432

8823

8301

8161

8084

8288 

8370  

Audzēkņu skaits profesionālajās izglītības iestādēs 

 skaits

 

3810

 3587

 2338

 1958

1854

1818

1738 

1841 

Ārsti

 skaits

285

269

 273

217

 222

220

214

210

211

Ārstniecības personas ar vidējo medicīnisko izglītību

 skaits

718

626

 665

565

517

656

525

511 

501 

Pensionāru skaits 

 skaits

 

 24251

 22045

18333

18119

17720

17485

17274

16923 

Reģistrētie ceļu satiksmes negadījumi

 skaits

505

739

997

449

 459

400

449

462 

 493

Smago ceļu satiksmes negadījumu īpatsvars

 %

23

14

 12

14

17

16

17

17 

13 

Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi

 skaits

 1200

1406

961

967

 1062

1126

1050

1240

971 

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide

milj.EUR

 97.5

153.0

 355.1

454.7

 607.9

285.0

206.2

255,5

218,0 

Būvorganizāciju veikto būvdarbu apjoms 

 milj. EUR 

 6,0

 19,49

52,4

41,5

187,7

86,7

51.9

124,0 

22,3 

Ostas kravu apgrozījums

 milj.t

1,4

3,0

4,5

4,4

7,4

4,8

 5,3

5,6

5,7 

Autotransporta kravu apgrozījums

 milj.t

 

 

3,8

2,4

3,3

5,3

4,1

4,9

5,5 

Kopējais transportlīdzekļu skaits 

 skaits.

 

 22269

28573

24333

 24071

24521

24942

25624

25031 

Vieglie automobiļi

 tūkst.

11,7

17,2

22,3

19,5

18,7

19,0

19,3

19,8

19,5 

Ar pilsētas sabiedrisko transportu pārvadāto pasažieru skaits

 milj.

 

20,4

25,0

16,8

13,8

12,4

15,2

14,1

13,2 

Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpotās personas

 tūkst.

14,4

18,3

38,7

50,9

78,2

69,1

73,0

69,0

87,1 

Uzkrātās ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā

 milj.EUR

0.4

22,8

 19,6

53,7

64,6

74,0

109,0

115,6

103,3 

Gada laikā reģistrētie uzņēmumi

skaits

377

219

307

341

 399

344

327

330

265

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi

 skaits

2387

1437

1708

2152

 2426

2524

2465

2640

2725 

Likvidētie uzņēmumi perioda beigās

 skaits

 358

905

 1716

2771

3134

3299

3515

3653

3980