Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Par Liepāju - Statistika - Iedzīvotāju aptauja / pētījums

Iedzīvotāju aptauja / pētījums

Lai noskaidrotu Liepājas iedzīvotāju vērtējumu par pilsētas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem virzieniem, pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, dzīvi pilsētā un pašvaldības darbu, 2016. gada jūlijā tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” veicis Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauju dzīvesvietās un apkopojis iegūtos rezultātus.


Pētījumā padziļināti tika aplūkotas astoņas tēmas: iedzīvotāju vērtējums par pilsētas attīstību, izglītības iespējām, veselības aprūpi, sociālajiem pakalpojumiem, par vidi un videi draudzīgu dzīves veidu, kā arī apzināti iedzīvotāju fizisko aktivitāšu paradumi, kultūras patēriņš un galvenie informācijas avoti par aktualitātēm pilsētām.

Novērtējot izmaiņas Liepājā dažādās jomās pēdējā gada laikā, 85% aptaujātie visatzinīgāk ir novērtējuši to, kā ir attīstījies kultūras un izklaides pasākumu piedāvājums, kā arī pilsētas vides labiekārtošanu (84%).

Pētījuma respondenti pozitīvi novērtējuši arī tādas jomas kā ekoloģiskā situācija pilsētā (78%), aktīva un veselīga dzīves veida veicināšana (76%), sporta attīstības veicināšana (74%), izglītības iespējas (74%) un sabiedriskais transports pilsētā (73%). Pētījuma rezultāti liecina, ka ne mazāk kā 2/3 aptaujāto liepājnieku kopumā pozitīvi vērtē arī tādu jomu attīstību, kā tūrisms (68%), sabiedriskā kārtība un drošība (65%) un aktīva dzīvesveida infrastruktūra (64%).

Lūdzot pētījuma dalībniekiem nosaukt trīs būtiskākās problēmas Liepājā, kuras, viņuprāt, pirmkārt būtu jārisina, 42.7% liepājnieku minēja bezdarbu (darba vietu trūkumu), 13.3% – veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību (rindas pie speciālistiem un ārstu trūkums). 13.1% – ielu, ceļu seguma atjaunošanu un remontu. Kā aktuālas problēmas Liepājas iedzīvotāji minēja arī uzņēmējdarbības veicināšana (10.8%); tūrisma attīstības veicināšanu (5.2%); jauniešu nodarbinātību (4.7%); bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu (3.9%); metalurga problēmas (3.5%); auto stāvvietu trūkumu pilsētā (3.5%).

Respondentiem tika lūgts novērtēt arī konkrētas pašvaldības atbildības jomas, sniedzot vērtējumu, cik, viņuprāt, tās šobrīd ir aktuālas Liepājas pilsētā un steidzami risināmas.

Iedzīvotāji visbiežāk minēja daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanu (minēja 86% respondentu); jaunu bērnu rotaļu laukumu izveidi pilsētas mikrorajonos (85%); jaunu industriālo teritoriju izveidi uzņēmējdarbības sekmēšanai (84%); ielu rekonstrukciju (83%), skolu modernizāciju, klašu labiekārtošanu, mēbeles un aprīkojumu (79%); daudzdzīvokļu māju siltināšanu (79%); kurortoloģijas nozares atjaunošanu (77%); aktīvu dzīvesveidu popularizējošus pasākumus (77%); veloceliņu attīstību (70%); koncertdārza “Pūt, vējiņi!” rekonstrukciju (70%); bezsaimnieku kaķu programmu “Noķer, sterilizē, atlaiž!” (69%).
 

Pētījumu no 2016. gada jūlija līdz augustam veica Tirgus un sociālo pētījumu centrs “Latvijas Fakti” un tajā aptaujāts 501 Liepājas pilsētas iedzīvotājs vecumā no 18 līdz 75 gadiem no visiem pilsētas mikrorajoniem.


Informāciju sagatavoja:
Dace Freidenfelde
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63404743
E.: dace.freidenfelde@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2016. gada 29. septembrī